.................
................................................
....Hebatnya Pencipta.....
-----------------------------------------------
Siapa kita untuk membangga diri?

Radio Islamik (Indonesia)

" ISLAM DIHAYATI, RAJA DITAATI, RAKYAT DINAUNGI "

Suara Bacaan Yang Tetap Diingati

Andai ku tahu...

Sentiasa muhasabah diri..aman hidup kita

Pengorbanan

Dari Ku Untuk Mu

Logo KPM Kini

Logo KPM Kini

Ikhlas Bertugas - Menginsafi Perjalanan Ini

Tuesday, May 18, 2010

Tuan.. Terus Laksanakan P&P dengan TIP's berikutBuat teman, semua guru sains yang terlibat secara langsung dalam melaksana dan menjayakan P&P sains, di perturunkan di sini sebagai panduan untuk tuan suapaya kualiti P&P sains tercapai sebagaimana yang dihasratkan.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS

A. PERSEDIAAN
1. Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dengan
a. berdasarkan sukatan pelajaran / huraian pelajaran terkini
b. merangkumi sepanjnag tahun persekolahan
2. Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH):
a. dengan mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999, iaitu mengandungi;
i. objektif atau hasil pembelajaran yang boleh diukur
ii. aktiviti
iii. catatan penilaian kendiri/refleksi guru
b. dengan mengambil kira tahap kebolehan murid
3. Guru bersedia dengan bahan P&P yang diperlukan
4. Murid bersedia:
a. secara fizikal dan emosi untuk mengikuti pelajaran
b. membawa bahan pembelajaran yang diperlukan
c. menyiapkan kerja rumah / latihan / tugasan
d. telah membuat rujukan
B. PENYAMPIAN
5. Guru melaksanakan set induksi yang menarik perhatian / merangsang murid/menjurus ke arah kesediaan minda murid
6. Guru mengembangkan pelajaran daripada mudah kepada kompleks dan konkrit kepada abstrak
7. Guru menggunakan pendekatan berpusatkan murid
8. Guru melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid
9. Guru menggalalkan interaksi pelbagai hala
10. Guru mengaitkanpelajran dengan:
a. pengetahuan sedia ada murid / pengalaman harian
b. pelajaran lepas dan topik lain yang berkaitan
11. Kandungan pelajaran disampikan dengan tepat dan jelas
12. Guru menjalankan penilaian formatif dalam P&P
13. Guru melaksanakan aktiviti berikut:
a. pengukuhan
b. pemulihan
c. pengayaan
C. TEKNIK PENYOALAN
14. Guru mengemukakan soalan ke seluruh kelas
15. Guru mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif
16. Guru memberi masa yang mencukupi untuk murid menjawab
17. Guru membimbing murid untuk mendapat jawapan
18. Guru mengemukakan soalan yang mencungkil pemikiran dan pemahaman murid
19. Guru memberi respons positif kepada jawapan murid
D. PENGLIBATAN MURID
20. Murid memberi perhatian terhadap pelajaran
21. Murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran
22. Murid mengemukakan idea,soalan atau pendapat
23. Murid melaksanakan tugasan dengan bersungguh-sungguh
24. Murid mengamalkan strategi pembelajaran yang berkesan
a. Pembelajaran Terarah Kendiri
b. Pembelajaran Akses Kendiri
c. Pembelajaran Penilaian Kendiri
d. Pembelajaran Kadar Kendiri
E. PENGGUNAAN BAHASA OLEH GURU
25. Guru melaksanakan pengajaran dalam Bahasa Inggeris dan atau Bahasa Melayu/Cina/Tamil
a. dengan mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2010
26. Guru menggunakan bahasa penghantar yang mudah difahami
27. Guru menggunakan bahasa penghantar dengan tatabahasa yang betul
28. Guru menggunakan kosa kata yang tepat
29. Guru menyebut perkataan dengan betul
30. Guru fasih dengan bahasa yang digunakan
31. Guru menggalakkan murid memberi respons dalam bahasa yang mudah
32. Guru mengamalkan pengulangan perkataan, ungkapan dan ayat yang perlu dikuasai
F. PENGGUNAAN BAHASA OLEH MURID
33. Murid boleh memberi respons dalam bahasa yang mudah
34. Murid boleh mengemukkan soalan dalam bahasa yang mudah
35. Murid boleh berinteraksi dalam aktiviti kumpulan / pembelajaran dengan menggunakan bahasa mudah
36. Murid fasih berbahasa
G. PEMANFAATAN SUMBER PENDIDIKAN
37. Guru menggunakan sumber pendidikan ICT dengan optimum
a. komputer
b. projektor LCD
c. perisian P&P
d. TV
38. Guru menggunakan sumber pendidikan dengan optimum
a. buku teks/buku amali/buku kerja/buku aktiviti
b. papan tulis
c. OHP
d. carta/gambar/model
e. buku glosari
f. lain-lain (nyatakan)
39. Sumber pendidikan ICT digunakan dengan berkesan
a. komputer
b. projektor LCD
c. perisian P&P
d. TV
40. Sumber pendidikan digunakan dengan berkesan:
a. buku teks/buku amali/buku kerja/buku aktviti
b. papan tulis
c. OHP
d. carta/gambar/model
e. buku glosari
f. lain-lain (nyatakan)
41. Murid berinteraksi dengan
a. komputer guru
b. komputer murid
c. imej yang dipaparkan pada skrin TV
42. Murid memanfaatkan dengan sumber pendidikan:
a. buku teks/buku amali/buku kerja/buku aktiviti
b. papan tulis
c. OHP
d. carta/gambar/model
e. buku glosari
f. lain-lain (nyatakan)
H. LATIHAN DAN TUGASAN
43. Guru memberi latihan dan tugasan
a. mengikut keupayaan dan kebolehan murid
b. dipelbagaikan jenisnya
44. Guru memeriksa latihan dan tugasan
a. dengan menggunakan kesilapan murid
b. dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah
c. dengan memberi ulasan membina
d. dengan memastikan murid membuat pembetulan
45. Murid melaksanakn kerja bertulis/tugasan yang berkualiti (kemaskini,kemas,teratur)
I.PENGURUSAN KELAS
46. Guru mengurus kelas / makmal dengan
a. memastikan wujud suasana yang kondusif untuk P&P (susunan perabot,kebersihan)
b. memastikan kehadiran murid untuk mengikuti pelajaran
c. memastikan kesediaan murid untuk mengikuti pelajaran
d. mewujudkan dan memanfaatkan sudut mata pelajaran
e. memastikan peraturan kelas/makmal dipatuhi
47. Guru memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid
48. Guru memberi pelbagai pujian dan galakan secara lisanatau isyarat kepada perlakuan yang baik.
49. Guru menguruskan masa dengan cekap.
J. PENUTUP
50.Guru membuat rumusan pelajaran dengan melibatkan urid
51. Guru membuat penutup kognitif
52. Guru membuat penutupan sosial
53. Guru memberi tugasan / kerja rumah
54. Hasil pembelajaran tercapai

Bersama merealisasikannya...Terima kasih.

Rujukan: Jemaah Nasir Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

mYcALeNdEr

TUAN ADALAH SAHABAT SAYA


BUAT SAHABAT YANG LAHIR PADA HARI INI SELAMAT MENYAMBUT HARI LAHIR DENGAN SENTIASA MUHASABAH DIRI KE ARAH KEBAIKAN

"Insan Berkualiti Sentiasa Berusaha Menambahkan Amal Makruf dan Sentiasa Berusaha Mengelakkan Nahi Mungkar"

KLIK SIARAN PILIHAN ANDA

mY pLAYLIST

&&&&&&&&&&&&& POP Yeh Yeh Ungu

Kelih-Dengar deh