.................
................................................
....Hebatnya Pencipta.....
-----------------------------------------------
Siapa kita untuk membangga diri?

Radio Islamik (Indonesia)

" ISLAM DIHAYATI, RAJA DITAATI, RAKYAT DINAUNGI "

Suara Bacaan Yang Tetap Diingati

Berita Kepada Kawan

Pengorbanan

Dari Ku Untuk Mu

Logo KPM Kini

Logo KPM Kini

Ikhlas Bertugas - Menginsafi Perjalanan Ini

Monday, October 31, 2011

Bersama Menterjemah KSSR

Setelah bertolak dari rumah jam 10.00 pagi dengan menjemput rakan sekerja di Jalan Yakubiah, Kota Bharu dan di Machang, tiba di Permai Hotel Kuala Terengganu jam 3.00 petang (sepatut tiba lebih awal tetapi hujan lebat melambatkan perjalanan) untuk bersama memenuhi undangan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia bagi kursus pendedahan KSSR dan PBS Tahun Dua untuk Pegawai JPN dan PPD.
( Ketua Sektor Pengurusan Akademik DAN Pegawai Pelajaran Daerah serta pegawai meja KSSR/penyelaras) Program peringkat zon timur ini dihadiri pegawai dari Negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang.

Perwakilan dari Kelantan terdiri seramai 36 orang, iaitu 16 dari JPN dan 20 dari PPD. Setibanya terus memasuki Dewan Berlian untuk slot pertama yang disampaikan oleh Dr. Ong Soon Bong. Sempat jumpa dengan urusetia BPK yang merupakan rakan lama sewaktu era PPSMI dulu serta rakan jpn dan ppd dari negeri Terengganu dan Pahang. Lama tak jumpa tentu banyaklah ceritanya.

Kronologi Pengisian

31 Oktober 2011 (Isnin)
2.30 - 4.30 petang
KSSR Dunia Sains & Teknologi dan KSSR Matematik- Dr. Ong Soon Bong
Penggunaan Dokumen Standard Kurikulum sebagai penambahbaikan SP dan HSP dalam KBSR.
Ini dicetuskan agar FPK dapat dicernakan di mana sebelum ini hanya tumpuan Intelek sahaja dibuat, seolah-olah meminggirkan pelajar dalam aspek Jasmani, Emossi dan Rohani. JERI pincang.

8.30 - 10.30 malam
Pentaksiran Berasas Sekolah - Wakil LP
Dokumen Standard Kurikulum dihasilkan oleh BPK manakala Standard Prestasi dihasilkan oleh Lembaga Peperiksaan. Dan perlu jelas, bahawa dalam pelaksanaan P & P dalam 'kelas" , guru perlu membawa hanya Dokumen Standard Kurikulum sahaja sebab Standar Prestasi dalam PBS itu sebenarnya dah merupakan ekstrak atau sari dari
Dokumen Standard Kurikulum

1 November 2011 (Selasa)
8.00 - 9.15 pagi
Penyediaan RPH- Wakil Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti
Segala tindak ikut amat perlu kepada punca kuasa yang diberi sama ada SPI/Surat Siaran.
RPH berdasarkan Dokumnen Standard Kurikulum ( Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran) merangkumi sepanjang tahun sesi persekolahan berdasarkan takwim sekolah serta diolah mengikut kesesuaian kelas dan potensi murid.

Draf Cadangan RPH:
1. Mata Pelajaran
Kelas
Masa
2. Tema /Tajuk (Fleksi kepada persekitaran P & P)
3. Standard Pembelajaran (Kod sahaja)
4. Objektif Pembelajaran ( Objektif banyak sikitnya bergantung kepada potensi murid, yang terpenting adalah kemanjadian murid)
5. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (ikut masa yang diperuntukan dengan rancangan yang berimpak tinggi kepada P & P )
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) (amat perlu diberi penekanan)
Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR, EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar,Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P & P
7. Bahan Bantu Belajar
8. Penilaian P & P
9. Refleksi:
i. Nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P & P
ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan)

Kita pandukan guru bukan lagi menghukum guru sekiranya ada kesilapan.
Setiap guru perlu membuat resipinya sendiri bergantung kepada selera anak muridnya, bukan terus mengambil resipi dari orang lain .[ Analogi sekiranya masak di rumah, kita tahu kadar manis masinnya, masim pahit, tinggi rendah kolestrolnya dan lain-lain lagi tidak seperti membeli makanan segera yang kita sendiri tak tahu komposisinya di mana kita sedari kita banyak lemah dalam pelbagai antibodi dalam tubuh kita, akhirnya kita merana]

9.20 - 10.00 pagi
Buku Teks KSSR - Wakil Bahagian Buku Teks
Dalam KSSR , BBT hanya menerbitkan hanya 2 bahan bercetak iaitu Buku Teks dan Buku Aktiviti (menyokong Buku Teks) tidak seperti dalam KBSR selain dari Buku Teks dan Buku Aktiviti ada juga bahan CD serta bahan lain untuk membantu guru dalam melaksanakan P & P.
Kini ada 13 judul untuk kegunaan mulai tahun 2012 bagi KSSR Tahun 2. bagi sekolah bekeperluan khas ada 8 judul.

Konsep utama Buku Teks KSSR yang ditulis dengan pendekatan MODULAR antaranya,
1. Hanya disediakan untuk MURID bukan untuk GURU.
2. Membantu murid mempolehi kemahiran dan nilai
3. Merangsang murid berfikiran kritis dan kreatif, menaakul dan menyelesai masalah
4. Mengggalakan murid berkomunikasi
5. Mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian.
6. Berpusatkan MURID

10.30 - 11.30 pagi
KSSR Pendidikan Islam Dan Bahasa Arab Komunikasi- KSPI BPK
Diharap mampu membentuk murid amal makruf nahi mungkar penerus generasi berinsaniah.
Dalam "standard" murid kena tahu dan boleh buat, menjadi harapan agar sejak awal lagi penghayatan ajaran islam dapat dihayati melalui Alquran dan Hadis dengan memberi fokus kepada akidah, ibadah,sirah, adab dan jawi. Hasrat murni melalui KSSR ini agar murid kita nanti hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat.

Bahasa Arab sebagai bahasa kedua selain dari bahasa Inggeris.

( Kata KSPI BPK - Sekiranya nak marah marahlah apabila masuk hari Jumaat dan penghujung bulan, jangan marah pada hari Ahad atau tengah bulan )

11.20 - 12.30 thg
PBS: Pengurusan Pengendalian - Wakil LP
2011 - Bermula dari Tahun 1 dengan SPPBS
2012 -Bermula dari Tingkatan 1 dengan SPPBS
PBS dilaksanakan sepanjang tahun tetapi pelaporan prestasi PBS melalui SPPBS mengikut keperluan (ditentukan oleh JK PBS sekolah)
Penyimpanan Eviden juga bergantung kepada JK PBS sekolah (Eviden boleh dilupuskan kerana nak kumpul nantu terlalu banyak untuk sepanjang tempoh pengajiannya.

PBS terdiri:
Pentaksiran Sekolah
Pentaksiran Pusat
PAktiviti Jasmani Sukan Kesihatan
Pentaksiran Psikologi

Penubuhan JK PBS
JK PBS Negeri/Daerah/ Sekolah perlu diadakan. Antara peranan JK PBS adalah membuat penataraan @ penyebaran maklumat kepada yang berkaitan.

Cadangan LP bagi Pentaksiran Sekolah : 1 Fail untuk 1 murid ( Tetapi jika sekolah yang mampu, itu bergantunglah) tetapi eviden perlu disimpan dengan teratur dan mudah akses dalam Fail Perkembangan Murid (FPM) dimana setiap murid mrnyimpan setiap eveden terbaik untuk setiap mata pelajaran. Eviden diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS . Fail Showcase juga disediakan untuk menyimpan eviden yang terbaik. Fail Showcase perlu ada pada guru.

Cadangan LP bagi Pentaksiran Pusat (Kerja Kursus): Setelah selesai proses penjaminan kualiti, eviden boleh diserahkan kepada pelajar.

PBS adalah manifestasi tanggungjawab jujur oleh semua guru pelaksana.

KBSR ada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
Vs
KSSR ada Standard Kurikulum dan Standard Pembelajaran

KSSR adalah kurikulum manakala PBS adalah Pentaksiran Berdasarkan Kurikulum.
KSSR dilaksanakan dalam masa P & P dengan merujuk Standard Kurikulum dan Standar Pembelajaran.
Pengurusan PBS dilaksanakan diluar masa P & P dengan merujuk Diskriptor dan Eviden yang terdapat semasa dalam pelaksanaan P & P. Bermakna PBS adalah dihasilkan dari amalan P & P yang baik dalam waktu yang diperuntukan kepadanya.

KBSR hanya lebihkan berpusat guru tetapi amalan dalam KSSR lebihkan berpusat pelajar.Biar pelajar sentiasa dicabar untuk berkreatif dan berinovasi serta cekap berhujah dan berkomunikasi serta bertindak dengan normal kehidupan.

KBSR hanya lebihkan fakta tetapi dalam KSSR mengujudkan iklim ekplorasi dan percambahan minda pelajar dengan kemahiran tersendiri.

Sistem Aplikasi Pentaksiran berasaskan sekolah (SPPBS) - Wakil LP

Mengurangkan beban memasukkan markah dengan penggunaan atas talian dan stand alone (tanpa akses internet)-rujuk laman sesawang LP : http://www.moe.gov.my/lp
[Nama Login:? Kata laluan:? dapatkan dari Sektor Peniliaan dan Peperiksaan.
Tidak sulit kepada JPN/PPD]
Tugas JPB/PPD:
Memantau pelaksanaan PPBS

2.30 - 3.30 petang
Pendidikan Khas KSSR - Dr. Rusilawati KS Pendidikan Khas BPK
Definasi Pendidkan Khas: Murid bermasalah dalam
1. Penglihatan
2. Pendengaran
3. Pembelajaran

KSSR mementingkan pendidikan khas kerana mereka juga sebahagian tenaga pembina negara.

3.30 - 4.30 petang
Pentaksiran Pendidikan Khas- Wakil LP
Guru beperanan untuk meningkatkan potensi murid dalam pelbagai aspek kehidupan.
Sistem pelaporan Pentaksiran Pendidikan Khas belum ada lagi. LP masih dalam menyediakan sistem pengoperasian dan pelaporan ini.
Murid pendidikan khas ini juga mengikuti sistem dalam arus perdana mengikuti apa yang diamalkan oleh aliran perdana, kecuali murid bermasalah pembelajaran. Kini sedang diusahakan pentaksiran untuk murid bermasalah pembelajaran ini.

8.30 - 10.30 malam

Bahasa dalam KSSR - Wakil BPK

2 November 2011 (Rabu)

8.00 - 8.45 pagi
Pendidikan Moral dalam KSSR - Wakil BPK
Murid bukan islam tidak dibenar ambil pendidikan islam tetapi murid islam boleh ambil pendidikan moral.

8.40 - 9.40 pagi
Pendidikan Dunia Kesenian (Muzik dan Seni Visual) dan Pendidikan Kesihatan & Jasmani
- Pn. Zaidah -KS Seni dan Kesihatan -BPK

Kini ada 2 buah sekolah seni - di Sarawak dan Johor.
Untuk melahirkan murid/generasi yang sihat aktif sepanjang masa hayat.
Masa Pendidikan Jasmani bagi negara maju lebih dari 90 minit. Negara Cina memperuntukan 180 minit seminggu.
Pendidikan Seni Visual melalui kurikulum Seni Visualnya dilaksanakan oleh guru yang telah diberi latihan . Walau bagaimanapun kini masih ramai guru PSV yang tidak opsyen.

Bahan yang dibekalkan
i. CD KSSR dan Dokumen KSSR -Salinan Lembut
ii. Buku Panduan Kreativiti
iii. Buku Panduan P & P
iv. Bahan Salinan Keras - dari bahan CD

Ingat bahawa KSSR bukan sesuatu yang baru tetapi merupakan hasil penambahbaikan dari KBSR yang dilaksanakan sebelumnya.

KBSR ada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
Vs
KSSR ada Standard Kurikulum dan Standard Pembelajaran

Dalam KBSR hanya fokus kepada kemahiran 3 M - Menulis-Membaca-Mengira
Dalam KSSR bukan lagi 3 M tetapi 4M - Menulis-Membaca-Mengira-MENAAKUL

KBSR masih menitikberatkan hanya yang jelas dalam JERI hanyalah I sahaja
tetapi harapan dalam KSSR agar dapat menitikberatkan kesemuanya iaitu J, E, R dan I

KBSR dilihat hanya output atau hasil akhirnya tetapi KSSR akan melihat outcome nya iaitu proses untuk mendapatkan hasil.
(proses ini bergantung kepada potensi individu)

10.50 - 12.30 thg
Ucapan Penutup- YBrs. Tn.Hj.Zanal Dirin -Timbalan Pengarah BPK
Kurikulum- set kursus dan kandungan yang ditawarkan di sekolah @universitii
Topik atau sukatan perlu dicapai
Outcome base kini diubah kepada standard base.
Siapa yang terlibat dalam implimentasi kurikulum ini:
* Guru
* Murid
* Pengetua @ Guru Besar
* Penolong Kanan
* Pegawai Pelajaran Daerah
* Pegawai JPN
* Pembina kurikulum
* Orang Akademik
* Ibubapa
* Orang Politik
* Orang awam (lay citizens)
Perubahan Kurikulum
* Apa yang berlaku spabila perubahan berlaku
* Apa yang menyebabkan perubahan ini
* Tanggapan awam kepada perubahan
* Kesan perubahan kepada pendidik
3 Peringkat perubahan kurikulum
* Minor
* Medium
^ Major
Masyarakat kini dah berubah maka kurikulum perlu berubah. Ini berdasarkan analisis kurikulum meliputi polisi, World Trend, Penyelidikan Penilaian, Teori Pembelajaran, dan Pendapat Awam.

Ada GB yang tidak tahu KSSR (dapatan Dato Seri KPPM semasa lawatannya ke salah sebuah negeri baru-baru ini)

KSSR sebenarnya bukan kaedah baru tetapi baru nak buat.
Hasrat Pendidikan memberi tumpuan kepada Ilmu, Kemahiran dan Nilai

Bagaimana cikgu bertaya soalan supaya murid boleh bertanya soalan?

Negara menuju kearah negara berpendapatan tinggi maka kurikulum wajib berubah dengan era pembelajaran abad ke 21 dengan berpusat murid.

Kurikulum kita ini adalah setanding dengan kurikulum dunia

Makna kita dengan bacaan nombor
Tengok nombor nampak nombor
Tengok nombor nampak data
Tengok nombor nampak isi

Laman web KSSR : www.moe.gov.my/bpk

Mari bersama menjayakan Transformasi ini.
Peranan Pentadbir Sekolah @ orang nombor satu amat penting untuk menrealisasikan transformasi ini.

Majlis ditutup jam 12.48 tgh dengan penyampian sijil penyertaan.

Apa pandangan anda tentang klip video ini?


( Saya mewakili KSPA untuk tujuan ini. Setelah penat, rehat di bilik 1010 untuk 3 hari 2 malam. Berita terkini yang disampaikan oleh Hj. Nik Razak (sahabat lama semasa bertugas di SMK Bandar Pusat Jengka,JPN Pahang ) memaklumkan bahawa Tuan Hj. Yahya Zainal Abidin dari Tuan Timbalan Pengarah Pelajaran Pahang kini mulai minggu lepas telah dinaikpangkat selaku Tuan Pengarah Pelajaran Pahang. TAHNIAH. Dulu sama-sama dalam menjayakan program kecemerlangan antara SMK Bandar Pusat dengan SMK Jengka Dua )

Sunday, October 30, 2011

TIADA PILIHAN BAHASA UNTUK PPSM


Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini berkata pihak kementerian itu tidak akan membenarkan sekolah memilih bahasa untuk pengajaran matematik dan sains kerana ini akan menyukarkan keadaan.

Menurut Muhyiddin, menyediakan pilihan akan menimbulkan masalah dalam perancangan.

Katanya, jika sekolah dibenarkan membuat pilihan, keadaan akan menjadi kucar-kacir dalam sistem pendidikan.

Beliau yang juga timbalan perdana menteri berkata, adalah sukar bagi kementerian untuk menyediakan guru jika sekolah memilih untuk mengajar dalam bahasa Inggeris, atau dalam Bahasa Melayu.

Kumpulan pendesak yang terdiri daripada ibu bapa meminta kerajaan membenarkan sekolah memilih bahasa pengantar bagi kedua-dua mata pelajaran tersebut berikut perubahan dasar untuk kembali mengajar dalam Bahasa Malaysia.
[Baca berita penuh]

Sementara itu, Bernama melaporkan Muhyiddin berkata, keputusan kerajaan untuk memperkenalkan dasar Memartabat Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) dan memansuhkan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) harus dihormati dan diterima baik semua pihak.

Katanya, ini kerana sistem pendidikan negara akan menjadi kucar-kacir sekiranya kerajaan memberi kebebasan kepada ibu bapa memilih bahasa pengantar untuk anak-anak mereka mempelajari sains dan matematik di sekolah.

"Sukar bagi Kementerian Pelajaran untuk merancang cara bagaimana sebuah sekolah mahukan bahasa Inggeris, manakala yang sebuah lagi mahukan bahasa Melayu dan bagaimana pula untuk menyediakan guru-gurunya.

"Pada hari ini kita tahu sesetengah guru bahasa Inggeris kita pun tidak berapa cekap...jadi kalau sesetengah sekolah nak bahasa Inggeris (tetapi) sekolah itu tidak mempunyai guru Bahasa Inggeris yang baik (maka) ia tidak akan tercapai," katanya kepada pemberita selepas merasmikan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VIII di ibunegara hari ini.

Muhyiddin yang juga menteri pelajaran memberi jaminan bahawa kepentingan penguasaan bahasa Inggeris tidak akan diketepikan setelah PPSMI dimansuhkan.

"Kita sedar mungkin sebahagian daripada mereka itu menghendaki supaya kita tidak mengetepikan bahasa Inggeris...mereka punya kebimbangan kalau perubahan dasar ini bermakna bahasa Inggeris itu tidak diberikan perhatian.

"Sebab itu kita ubah dari PPSMI kepada MBMMBI kerana kedua-duanya ada... bahasa Melayu untuk kita martabatkan dan bahasa Inggeris untuk kita perkukuhkan," katanya.

Persatuan Ibu Bapa Untuk Pendidikan Malaysia (PAGE) sebelum ini mendesak kerajaan agar mengekalkan PPSMI dengan mendakwa bahawa ramai kalangan ibu bapa mahu supaya PPSMI terus dikekalkan atau memberi pilihan kepada ibu bapa yang masih mahu mengekalkan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris bagi anak-anak mereka.

Muhyiddin juga percaya dasar MBMMBI yang dilaksanakan mulai tahun ini bagi murid Tahun 1 melalui pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu itu akan membuahkan hasil dalam tempoh beberapa tahun akan datang.

"Saya telah perkenalkan beberapa inisiatif, contohnya kita sudah ubah kurikulum pembelajaran bahasa Inggeris di sekolah-sekolah secara yang lebih menarik, lebih berkesan dan kita sudah tambah waktu pembelajarannya daripada 240 minit kepada 300 minit seminggu.

"Kemudian kita bawa masuk guru-guru penutur jati yang sudahpun ditempatkan di seluruh negara sebagai 'Master Teacher'. Pendekatan ini dilihat amat berkesan kerana mereka memantau guru-guru yang mengajar bahasa Inggeris di sekolah-sekolah di seluruh negara.

"Kita juga melatih lebih ramai guru di Institut Perguruan Malaysia iaitu jumlahnya 10,000 guru yang nanti akan membimbing pembelajaran dalam bahasa Inggeris," katanya.

Maka dengan ini, mulai tahun 1 2011 mata pelajaran sains dan matemtik akan diajar dalam bahasa-bahasa sebelum Dasar PPSMI. Kepada rakan pendidik penguasaan konten dengan disertai pedagogi yang penuh kreativiti akan menyeronokan para pelajar. Bahan-bahan yang dibekalkan sewaktu era PPSMI atau sebelumnya tetap kekal relevan sebagai sumber ilmu.Cuma dalam MBMMBI, guru pelajar hebat berbahasa Kebangsaan dan hebat Berbahsa Inggeris.

BARU BETUL.

Friday, October 28, 2011

Sedap Rasanya.. Banyak Lagi Khasiatnya


Durian Belanda atau Soursop, buah dari pohon Graviola adalah pembunuh semulajadi sel kanser yang ajaib dengan 10 ribu kali lebih kuat dari pada terapi kemo. Tapi kenapa kita tidak tahu?


Kerana salah satu perusahaan dunia telah menutup rahsia penemuan penyelidikan tentang khasiat buah ini sebaik mungkin, mereka ingin agar dana penyelidikan yang dikeluarkan sangat besar, selama bertahun-tahun, ditambah pula keuntungan yang melimpah dengan cara menjadikan pohon Graviola Sintetis sebagai bahan utama ubat rawatan kanser.

Pohonnya rendah, di Brazil dinamai 'Graviola', di Sepanyol 'Guanabana' bahasa Inggeris dipanggil 'Soursop'. Di Indonesia , dikenali sebagai buah Sirsak manakala di Malaysia dipanggil sebagai Durian Belanda. Buahnya agak besar, kulitnya berduri lembut, isi buah berwarna putih, rasanya masam-masam manis , dimakan dengan cara membuka kulitnya atau dibuat jus.


Khasiat dari buah durian belanda ini memberikan kesan anti tumor / kanser yang sangat kuat, dan terbukti secara perubatan menyembuhkan segala jenis kanser. Selain menyembuhkan kanser, buah ini juga berfungsi sebagai anti bakteria, anti fungus , berkesan melawan berbagai jenis parasit dan cacing, menurunkan tekanan darah tinggi, kemurungan, stress, dan menormalkan kembali sistem saraf yang kurang baik.

Salah satu contoh betapa pentingnya kewujudan Institut Sains Kesihatan bagi orang-orang Amerika adalah kerana institut ini telah membuka tabir rahsia buah ajaib ini. Fakta yang membingungkankan adalah: Jauh dipedalaman hutan Amazon, tumbuh 'pohon ajaib', yang akan merubah cara berfikir anda, doktor anda, dan dunia mengenai proses penyembuhan kanser dan harapan untuk bertahan hidup.


Hasil penyelidikan membuktikan “pohon ajaib” dan buahnya ini :

i) Menyerang sel kanser secara efektif dan semulajadi, TANPA rasa mual, berat badan turun, rambut gugur, seperti yang terjadi pada terapi kemo.


ii) Melindungi sistem kekebalan tubuh dan mencegah dari jangkitan yang mematikan.

iii) Pesakit merasakan lebih kuat, lebih sihat selama proses perawatan / penyembuhan.


iv) Menambah tenaga dan penampilan fizikal semakin bertambah baik.

Sumber berita sangat mengejutkan ini berasal dari salah satu pengeluar farmasi terbesar di Amerika . Buah Graviola telah diuji lebih dari 20 makmal, sejak tahun 1970-an hingga beberapa tahun berikutnya. Hasil ujikaji dari ekstrak (sari) buah ini adalah :


1. Secara berkesan memilih sasaran dan membunuh sel jahat dari 12 jenis kanser yang berbeza, diantaranya kanser : Usus Besar , Payu Dara , Prostat, Paru-Paru dan Pankreas.

2. Daya kerjanya 10,000 kali lebih kuat dalam memperlambatkan pertumbuhan sel kanser dibandingkan dengan Adriamycin dan Terapi Kemo yang biasa digunakan!


3. Tidak seperti terapi kemo, ekstrak buah ini secara selektif hanya memburu dan membunuh sel-sel jahat dan TIDAK membahayakan atau membunuh sel-sel yang sihat.

Penyelidikan telah dilakukan secara ekstensif pada pohon “ajaib” ini,selama bertahun-tahun tapi kenapa kita tidak tahu langsung mengenai hal ini ? Jawabnya adalah : Begitu mudah kesihatan kita, kehidupan kita, dikendalikan oleh yang memiliki wang dan kekuasaan!


Salah satu perusahaan ubat terbesar di Amerika dengan aset jutaan dollar melakukan penyelidikan luar biasa pada pohon Graviola yang tumbuh dihutan Amazon ini. Ternyata beberapa bahagian dari pohon ini : kulit kayu, akar, daun, isi buah dan bijinya, selama berabad-abad lamanya telah menjadi penawar bagi suku Indian di Amerika Selatan untuk menyembuhkan : sakit jantung, asma, masalah berkaitan hati dan rematik. Dengan bukti-bukti ilmiah yang minimum, perusahaan yang mengumpulkan dana dan sumber usaha manusia yang sangat besar bagi tujuan melakukan penyelidikan dan berbagai ujian. Hasilnya sangat menakjubkan. Graviola secara ilmiah telah terbukti sebagai agen pembunuh sel kanser yang berkesan !

Tapi… kisah Graviola hampir berakhir disini. Kenapa?


Dibawah undang-undang persekutuan, sumber bahan semulajadi untuk ubat adalah DILARANG dipatentkan.

Perusahaan menghadapi masalah besar dan mereka berusaha sedaya upaya dengan pembiayaan sangat besar untuk membuat klon tiruan dari Graviola ini agar ianya dapat dipatentkan sehingga dana yang dikeluarkan untuk penyelidikan dan ujian dapat dituntut dan bahkan mengaup keuntungan besar. Tapi usaha ini tidak berhasil kerana Graviola tidak berjaya diklon. Perusahaan gigit jari setelah mengeluarkan dana jutaan dolar untuk usaha penyelidikan mereka.


Ketika mimpi untuk mendapatkan keuntungan besar beransur-ansur pudar, kegiatan penyelidikan juga turut berhenti. Lebih parah lagi, perusahaan menutup projek ini dan memutuskan untuk TIDAK menerbitkan hasil penyelidikan ini.

Beruntunglah, ada salah seorang ilmuwan dari kumpulan penyelidik tidak sanggup melihat kekejaman ini terjadi. Dengan mengorbankan kerjayanya, dia menghubungi sebuah perusahaan yang biasa mengumpulkan bahan-bahan bersumberkan semulajadi dari hutan Amazon untuk penghasilan penawar.


Ketika para pakar penyelidik dari Institut Sains Kesihatan mendengar berita keajaiban Graviola, mereka mulai lakukan usaha penyelidikan. Hasilnya sangat mengejutkan. Graviola terbukti sebagai pohon pembunuh sel kanser yang berkesan.

The National Cancer Institute mulakan penyelidikan ilmiah yang pertama pada tahun 1976. Hasilnya membuktikan bahawa daun dan batang kayu Graviola mampu menyerang dan menghancurkan sel-sel jahat kanser. Sayangnya hasil ini hanya untuk keperluan dalaman dan tidak dihebahkan.


Sejak 1976, Graviola telah terbukti sebagai pembunuh sel kanser yang luar biasa pada ujikaji yang dilakukan oleh 20 makmal bebas yang berbeza.

Satu kajian yang dihasilkan oleh the Journal of Natural Products menyatakan bahawa kajian yang dilakukan oleh Catholic University di Korea Selatan, mendakwa bahawa salah satu unsur kimia yang terkandung di dalam Graviola, mampu memilih, membezakan dan membunuh sel kanser usus besar dengan 10,000 kali lebih kuat berbanding dengan Adriamycin dan terapi kemo!


Sebuah kajian di Purdue University pula membuktikan bahwa daun Graviola mampu membunuh sel kanser secara berkesan, terutama sel kanser: Prostat, Pankreas, dan Paru-paru.

Setelah hampir 7 tahun tidak ada berita mengenai Graviola, akhirnya berita keajaiban ini pecah juga, melalui informasi dari Lembaga-lembaga seperti disebutkan terdahulu.


Kisah lengkap tentang Graviola, dimana memperolehnya, dan bagaimana cara memanfaatkannya, dapat dijumpai dalam Beyond Chemotherapy: New Cancer Killers, Safe as Mother’s milk, sebagai bonus istimewa percuma terbitan Health Sciences Institute. Sekarang anda tahu manfaat durian belanda yang luar biasa ini. Rasanya manis-manis masam begitu menyegarkan. Buah yang 100% semulajadi tanpa sebarang kesan sampingan. Sebarkan maklumat berharga ini kepada keluarga, saudara, sahabat dan teman yang anda kasihi. AM

( Teringat masa kecil dulu, banyak pokok ini disekitar rumah dan kampung tetapi kini sukar sekali diperolehi.. mahal pula tu harganya. Kini ambil inisiatif, tanam di sekitar rumah, sambil menghijau kawasan rumah, dapat juga merasa buah yang berkhasiat ini. Semuga ALLAH SWT mengizinkan biji benihnya untuk tumbuh dan berbuah.. Insyaallah. Setiap penyakit ada penawarnya dan itulah ketetapan dan ketentuan NYA ) )

KEBESARAN BULAN ZULHIJJAH


Petikan
Oleh: PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA
NEGERI SEMBILAN

Bulan Zulhijjah bukanlah bulan hanya bagi tetamu Allah tetapi bulan istimewa bagi seluruh umat Islam yang peka dengan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah dan bijak mengambil peluang bagi meraih curahan rahmat, maghfirah (keampunan) dan keredaan-Nya.

Sesungguhnya pada kejadian Allah SWT terdapat benda-benda, masa-masa, tempat-tempat dan insan-insan yang dibesarkan dan dimuliakan oleh-Nya.

Di antaranya ialah kaabah, Hajar Aswad, zamzam, bulan Ramadan, hari Jumaat, 10 terawal bulan Zulhijjah, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, para Nabi, Rasul dan sebagainya.

Kesemua perkara itu merupakan syiar Allah yang diperintahkan supaya dibesarkan sebagaimana firman-Nya:

Demikianlah (ajaran Allah); dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah maka (dialah orang yang bertaqwa) kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati (orang Mukmin). (al-Hajj: 32)

Dalam bulan Zulhijjah, Allah menganugerahkan masa-masa yang dibesarkan dan dimuliakan oleh Allah. Iaitu sepuluh hari terawal bulan Zulhijjah, Hari Arafah, Aidil Adha dan Hari Tasyriq.

Sesungguhnya, Allah SWT telah bersumpah dengan Fajar Aidil Adha dan 10 malam bulan Zulhijjah dalam surah al-Fajr ayat 1 dan 2:

Demi waktu fajar Aidil Adha; dan malam 10 Zulhijjah (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah).

Kita maklumi, Allah tidak bersumpah dengan suatu perkara melainkan kerana kemuliaan dan kepentingan perkara tersebut. Allah telah menganugerahkan pada 10 malam terawal bulan Zulhijjah dengan kelebihan-kelebihan yang lebih besar dan hebat daripada malam-malam yang lain.

Banyak hadis yang menerangkan tentang kelebihan hari-hari ini dan kelebihan amalan yang dilakukan padanya.

Di antaranya, sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a, bahawa Rasulullah SAW bersabda:

Tidak ada dari hari-hari yang dilakukan amal soleh padanya yang lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari yang sepuluh ini. Sahabat r.a bertanya, Wahai Rasulullah! Dan tidakkah juga berjihad fi sabilillah (lebih afdal daripada beramal pada hari-hari ini)? Rasulullah SAW bersabda, “Tidak juga berjihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad dengan diri dan hartanya dan kemudian dia syahid”. (riwayat al Bukhari)

Ulama berdalilkan hadis ini sebagai galakan atau sunat berpuasa pada sembilan hari daripada 10 hari terawal bulan Zulhijjah kerana puasa juga termasuk dalam kategori amalan soleh.

Perkara ini disebut oleh al Hafiz Ibnu Hajar r.a, Rasulullah SAW juga bersabda:

“Berpuasa sehari dalam bulan ini (hari yang ke-9) menyamai puasa 1000 hari dan sehari puasa pada hari Arafah menyamai puasa 10,000 hari”.

Daripada Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak ada dari hari-hari yang lebih dikasihi Allah untuk dipenuhi dengan ibadah kepada-Nya daripada 10 hari terawal dari bulan Zulhijjah; puasa setiap hari daripadanya menyamai puasa setahun, solat pada setiap malam daripadanya menyamai solat pada malam al-Qadar”.

Bahkan, disunatkan bagi orang yang mahu melakukan korban menahan dirinya terlebih dahulu daripada memotong kukunya dan mencukur bulu sama ada pada kepala, muka dan badannya. Iaitu, bermula dari masuknya bulan Zulhijjah hinggalah selesai melakukan ibadah korban.

Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, bahawa Nabi SAW bersabda:

“Apabila masuk hari yang 10 Zulhijjah, dan seseorang dari kamu mahu berkorban, maka jangan disentuh rambut dan kulitnya sedikitpun”.

Di dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, dan seseorang dari kamu mahu berkorban, maka hendaklah ditahan dari memotong rambut dan kukunya”.

Ini sebagai menunjukkan terbukanya pintu penerimaan Allah terhadap amal yang dilakukan pada hari-hari yang berkat ini, kerana Allah Yang Maha Mulia apabila Dia kasih atau suka kepada sesuatu, maka Dia akan menerimanya.

Kesimpulannya, maksud yang paling utama dari hadis ini, kita digalakkan melakukan amal yang disukai dan diredai Allah pada hari-hari tersebut, sekalipun amalan yang mudah dan tidak sulit untuk dilakukan.

Sekiranya tidak mampu untuk berjihad, berpuasa atau bersedekah, janganlah pula berasa lemah untuk melakukan ibadah yang lain seperti solat sunat, tasbih dan tahlil. Kadang kala amal yang sedikit dan mudah itu besar nilainya di sisi Allah dan lebih dikasihi-Nya.

Hari Arafah

Hari Arafah ialah hari para jemaah haji mengerjakan wukuf di Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah. Ia terkenal sebagai kemuncak bagi segala amalan atau rukun haji.

Allah yang bersifat Maha Pemurah memuliakan dan membesarkan hari tersebut dengan mencurahkan rahmat dan keampunan kepada hamba-hamba-Nya yang berdoa dan meminta keampunan kepada-Nya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak ada hari yang lebih banyak pembebasan dari neraka daripada hari Arafah”.

Justeru pada hari tersebut, kita amat digalakkan supaya memperbanyakkan doa dan istighfar. Daripada Abdullah ibn Amru r.a berkata:

“Kebanyakan doa Nabi SAW pada hari Arafah ialah “Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah; Yang Maha Esa tanpa ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan pujian. Di dalam kekuasaan-Nya segala kebaikan dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu”.

Di antara doa bagi memohon keampunan dan pembebasan dari api neraka ialah:

“Ya Allah! Bebaskanlah tengkukku daripada api neraka, luaskanlah untukku dengan rezeki yang halal dan palingkanlah (hindarilah) daripadaku jin dan manusia yang fasiq”.

Kita juga disunatkan berpuasa pada hari Arafah kerana Rasulullah SAW bersabda:

“Puasa pada hari Asyura akan mengkafarahkan dosa setahun (sebelumnya). Manakala puasa hari Arafah, akan mengkafarahkan dosa dua tahun; setahun sebelumnya dan setahun selepasnya yang akan datang”.

Sebagaimana yang disebut di dalam hadis, bahawa Rasulullah SAW berdoa pada petang hari Arafah agar diampunkan dosa-dosa umatnya termasuk orang yang zalim. Apabila Allah memakbulkan doanya, Baginda SAW tersenyum kerana melihat iblis mengambil tanah lalu menaburnya di atas kepalanya sambil mengeluh panjang apabila mengetahui doa Baginda SAW dimakbulkan dan dosa-dosa umatnya diampunkan.

Aidil Adha

Solat hari raya merupakan khususiat/keistimewaan umat ini seperti solat istisqa’ (minta hujan) dan kusuf (gerhana matahari).

Di antara dua solat hari raya, solat Aidil Adha lebih afdal daripada solat Aidilfitri kerana terdapat nas dari al-Quran yang menyebut tentangnya, sebagaimana firman Allah SWT:

Oleh itu, kerjakanlah solat (Aidil Adha) kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur). (al Kauthar: 2)

Dalil ini juga menunjukkan bahawa ibadah yang dituntut pada Aidil Adha bukan setakat ibadah jasad iaitu solat tetapi juga ibadah yang melibatkan pengorbanan harta iaitu melakukan korban.

Ibadah korban merupakan sunat muakkad bagi umat Islam dan makruh meninggalkannya bagi orang yang berkemampuan. Rasulullah SAW sendiri memberi amaran kepada orang yang enggan berkorban.

Ini sebagaimana sabdanya:

“Sesiapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak berkorban, maka jangan hadir di tempat solat kami”.

Sesiapa yang melakukan korban pada hari tersebut, akan diampunkan dosanya dan ahli rumahnya pada titik pertama darah sembelihan korbannya.

Sesiapa yang memberi makan dan bersedekah dengannya, akan dibangkitkan pada hari Kiamat sebagai orang yang mendapat keamanan dan timbangannya lebih berat daripada Jabal Uhud.

Aidil Adha adalah Aidil Akbar (Raya Terbesar) bagi umat ini kerana banyaknya pembebasan dari neraka atau pengampunan dosa yang dianugerahkan oleh Allah pada hari sebelumnya iaitu hari Arafah.

Tidak dilihat pembebasan dari neraka yang lebih banyak daripada pembebasan pada hari Arafah seperti yang disebut dalam hadis. Sesiapa yang telah dibebaskan, maka keesokannya adalah hari raya baginya.

Sekiranya tidak, maka dia berada jauh dari rahmat Allah dan dijanjikan dengan seburuk-buruk balasan.

Justeru, sementara kita masih diberi ruang dan kemampuan, marilah bersama-sama kita merebut peluang keemasan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semata-mata kerana kasih dan sayang-Nya terhadap kita.

nurjeehan

Tuesday, October 25, 2011

Inilah kreativiti


Flood victim having to perform acrobatic walk on the high pole telephone wire lines.Along Phetkasem Road, Thailand

Kini Bangkok dilanda Banjir agak teruk. Nak hidup perlu usaha. Usaha melalui kreativiti tanpa menjejaskan orang lain.

Monday, October 24, 2011

Dok mano kita ni ?Rupa-rupanya banyak bercakap beserta rajin bekerja itu BAGUS SEKALI
Cakap-cakap-cakap jangan tak cakap
Buat-buat-buat jangan tak buat

Thursday, October 20, 2011

Menu Rakyat 1Malaysia..SEDAP MURAH BERKUALITI


"..... hanya RM3.00 "

Selasa lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak melawat Restoran Ukhwah bagi memberi publisiti berhubung hidangan kos rendah yang ditawarkan.

Perdana Menteri makan tengah hari dengan hanya berbelanja RM3 - untuk sepinggan nasi, dua ketul ayam sepotong daging, taugeh, dan 'poppadom'


Itulah Menu Rakyat 1 Malaysia.. SEDAP MURAH DAN BERKUALITI

Rasa nak cuba, tetapi di mananya, restoran di Kota Bharu yang menjayakan menu rakyat ini. Kata sahabat, nama restoran berkenaan telah dipaparkan dalam dada akhbar arus perdana pada hari Rabu lepas...Kena Cari.

Nama-nama restoran yang terbabit dengan program itu juga akan disenaraikan di laman web Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan dibekalkan dua sepanduk.

AKHIRNYA BEGITU TERHINATRIPOLI: Terkulai di kaki pejuang Majlis Peralihan Kebangsaan (NTC), gambar Muammar Gaddafi itu menjadi bukti terhadap dakwaan kematian bekas pemimpin Libya berkenaan, semalam.

Menurut laporan awal, Gaddafi ditemui berlindung dalam saluran sistem pembetungan di tengah Sirte sejurus selepas pejuang NTC memasuki bandar kelahirannya itu dalam serangan terakhir.
Seorang daripada pejuang NTC berkata, Gaddafi merayu supaya tidak ditembak ketika cuba menyerah diri.

Beberapa laporan media Arab melaporkan, Gaddafi, 69, menemui ajal akibat kecederaan pada kakinya.


Imej rakaman kamera telefon bimbit yang dikeluarkan sejurus selepas penangkapannya tersebar menunjukkan Gaddafi ditawan.


Pemberontak berkata, Gaddafi bersenjata sepucuk pistol bersadur emas ketika ditemui.[ Gadhafi and his family had an estimated $33 billion and $60 billion in unaccounted money around the world before his death.The country's oil wealth, as the world's 12th largest oil exporter, was a source of high-living not necessarily for Gadhafi but for his children]

Kolonel Moammar Gaddafi menghabiskan minggu-minggu terakhirnya dengan mengais-ngais makanan dan bersembunyi di rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya di kota kelahirannya, Sirte.

Beginilah nasib Gaddafi yang awalnya pejuang tetapi berakhir hayatnya sebagai petualang. Semua jasa-jasa beliau langsung dilupakan, malah mayat beliau turut dihina.
Tetapi Gadhafi juga banyak meninggalkan kebaikan untuk negaranya.

Antara Kebaikan Gaddafi untuk rakyatnya ialah:

1. SETIAP rakyat Libya menerima imbuhan daripada hasil minyak pertrol yang dimasukkan terus ke akaun bank masing-masing.

2. GADDAFI pernah bersumpah bapa dan keluarganya tidak akan memeliki rumah selagi tiap rakyat Libya tidak mempunyai rumah. Bapa Gaddafi sudahpun meninggal dunia tanpa mempunyai rumah, Gaddafi serta anak dan isterinya masih duduk di dalam khemah.

3. BANK Libya tidak mengenakan sebarang faedah dalam urusniaga.

4. RAKYAT yang mahu bertani atau berladang akan diberikan tanah, haiwan ternakan dan benih percuma.

5. RAKYAT tidak dikenakan sebarang bayaran untuk penggunaan elektrik.

6. PENDIDIKAN diberikan secara percuma kepada semua gologan masyarakat.

7. KEMUDAHAN perubatan juga diberikan percuma.

8. PASANGAN pengantin baru akan mendapat sekali bayar berjumlah 6,000 dinar sebagai insentif perkahwinan.

9. PEMBELIAN kenderaan diberi pembiayaan kewangan tanpa faedah.

10. SISTEM pengairan dan saliran yang hebat dibina bagi membolehkan kawasan pertanian berskala besar dijalankan sekaligus mengelak rakyat negara itu daripada bergantung sumber asing.

11. RAKYAT dan negara Libya menikmati mutu kehidupan yang tinggi berbanding negara Afrika yang lain.

12. LIBYA mempunyai kadar kematian bayi yang paling rendah dan kadar hayat yang tinggi hasil dari kemakmuran negara itu.

13. KADAR celik huruf adalah 90% sedangkan semasa rampasan kuasa oleh Gaddafi terhadap Raja Idris kadar celik huruf hanya 10%.

Begitulah Awal dipuji akhir dikeji
Yang sepatutnya Awal dipuji Akhir Terpuji
Pengajaran buat kita semua bagi orang yang berfikir


Kadang-kadang terlintas difikiran ini, adakah beliau menjadi mangsa onar Yahudi ?

7 Gadgets That Won't Be Around In 2020


" Teknologi Terkini Setiap Waktu Nukilan Manusia Kreatif dan Inovatif "

Hindsight may always be 20-20, but you don’t need particularly great foresight to know many of the gadgets on today’s market won’t be around in 2020 given how quickly the tech industry keeps changing. In the first half of the 2000s, retailers were buzzing about the prospects of MP3 players and netbooks, but by the end of the decade, those products had largely been replaced by smartphones and tablets.

As tempting as it may be to imagine otherwise, some of the gadgets you may rely on most right now will likely suffer the same fate and be killed off or made obsolete by the end of this decade. Sure, you may still be able to find these products for sale in certain niche stores, but they will no longer be produced for a mass-market audience.

“You can still find and buy VCRs and there are people still using mainframes from 1992, so it’s not like this stuff disappears forever,” says Stephen Baker, an industry analyst at the NPD Group. Baker notes that the main reason retailers continue to market and sell outdated products is to cater to shoppers who buy them for nostalgia’s sake, but for all intents and purposes the market has left these products in the dust. So which popular products today will join the likes of VCRs, cassette players and transistor radios in the next few years? MainStreet asked five tech analysts to offer their thoughts on the gadgets that will largely be phased out by the end of this decade.1, Photo: mroach/Flickr
Standalone GPS Systems
The days of spending $200 or more on a standalone GPS device won’t last much longer, analysts say.

“Portable navigation devices like those sold by TomTom and Garmin will probably not be sold in 2020, just because mobile phones will have taken on that function themselves and because GPS systems will be standard equipment in cars,” says Charles S. Golvin, an analyst at Forrester, a market research firm. As a result, there won’t be much of a need to buy a product whose only function is to tell you directions.

If there is a demand for these GPS systems, it will likely come from a very specific segment of consumers.

“Maybe you could argue there will be a market for guys climbing Mount Everest or long-distance truckers or the military, but for the vast majority of consumers, standalone GPS systems will be irrelevant and redundant,” Baker says.2.Photo: Jinx!/Flickr
E-Readers
The e-reader has already undergone significant changes in its short history, evolving from a product with a keyboard to one with a touchscreen and more recently being integrated into a kind of a tablet-hybrid, but according to Golvin, the market for e-readers will mostly disappear by the end of the decade.

“The tablet will largely supplant the e-reader in the same way that the iPod increasingly gets displaced by smartphones,” Golvin says. “Tablets will take on the e-reader function of handling magazine, newspaper and book reading.” In essence, spending money on an e-reader that can only handle reading when tablets can do this and more will come to seem as useless as buying a GPS system that can only look up directions when other technology does this as well.

Just how small the e-reader market becomes may depend somewhat on advancements in display technology. One of the biggest incentives for consumers to buy a pure e-reader is to have an e-ink display (like reading from a book) rather than a backlit display (like reading from a computer screen), but according to Golvin, manufacturers are already working on ways to merge the two reading experiences and create a tablet that doubles as an authentic e-reader.

Even then, there may be still be some e-readers on the market at the beginning of next decade, but not many.

“It could be that by 2020 you can still buy a super cheap e-reader for $20, but by and large, the volume of sales will be so close to zero as to be indistinguishable, like CD players are now,” he says.3. Photo: Mr.Thomas/Flickr
Feature Phones
Several of the products that are likely to be phased out will ultimately be the victim of advances to smartphones, and none more directly than feature phones.

Tim Bajarin, a technology columnist and principle analyst with Creative Strategies, predicts that 80% of all phones sold in 2015 will be smartphones and every phone sold in 2018 will be a smartphone. This rapid decline will come about thanks to a drop in prices for consumers and an increase in revenue opportunities for carriers.

“Even today, the money that is made is not on the phone itself but on the services,” Bajarin says, noting that carriers will opt to “fade out” their feature phone option in favor of smartphones with more services.4. Photo: FaceMePLS/Flickr
Low-End Digital Cameras
When Apple unveiled the iPhone 4S, smartphone competitors probably weren’t the only ones beginning to sweat. Digital camera makers also have much to be worried about. Apple’s newest phone has a killer 8-megapixel camera that takes in more light and records video at 1080p HD video. Until recently, those kind of specs were unique to digital cameras, but increasingly smartphones are taking over the market.

“Flip cameras went bye-bye and now low-end camera functions are being taken over by smartphones,” says Rob Enderle, principle analyst for the Enderle Group. Going forward, consumers will have less incentive to carry around a camera when they already have a phone in their pocket that takes quality pictures. “The point-and-shooters – and particularly the cameras that sell for under $200 – will eventually go away and be replaced by cellphones that do the same thing.”

On the other hand, Enderle predicts more expensive and high-tech cameras may have a brighter future, though not by much, as a smaller market of photo enthusiasts seek out professional-quality cameras that go above and beyond what’s offered on a phone.5. DVD Players
DVD players are in the process of being phased out now by Blu-ray players and will likely be erased from the consumer landscape by the end of the decade.

“The DVD player should be replaced by digital delivery,” says Ian Olgeirson, a senior analyst at SNL Kagan, who points to streaming movie services like Netflix as being the future. “Blu-rays and whatever the next generation high-end movie format emerges could prolong the lifespan because of challenges around streaming, but eventually the disc is going to be phased out.”

The idea of placing a disc into a DVD player to watch a movie will eventually seem as outdated as placing a record on a turntable, which brings us to the next product on our list…


Photo: alixanaeuphoria/Flickr
6. Recordable CDs and DVDs
Using CDs and DVDs to view and store content will soon be a thing of the past.

“CDs are clearly not going to make it over the next 10 years because everything will shift over to pure digital distribution, so all those shiny discs will be gone,” Bajarin says. This will be due in part to more streaming options for music and movies and a greater reliance on digital downloads, combined with more efficient storage options for consumers, including USB drives, external hard drives and of course the cloud.

“All a CD is is a medium for distribution of content … and within 10 years, you won’t need a physical transport medium,” Bajarin says.7. Photo: bochalla/Flickr
Video Game Consoles
Popular video game systems such as the Wii, PlayStation and Xbox may still be in homes next decade, but they will look much different. Rather than buy a separate console, Enderle expects that consumers will instead buy smart televisions with a gaming system built into it, not to mention tablets and smartphones that will continue to ramp up their gaming options.

“It looks like analog game systems won’t make it until the end of the decade,” Enderle says. “You are already seeing the Wii have a tough time holding on to the market and PlayStation has been struggling for a while.”

The gaming systems that will succeed in the future will be those that manage to move away from being focused solely on video games and more on other entertainment options such as movies, evolving from a traditional game console into more of a set-top box.

Wednesday, October 19, 2011

Gunalah keintelektualan kitaIngatan YBM Tengku Razaleigh,seorang ahli politik yang konsisten dengan pegangan dan idealismenya yang berpaksikan kepada Melayu Islam kepada rombongan kepimpinan pelajar dari beberapa universiti tempatan ke kediamannya di Jalan Langgak Golf Ampang semalam, ialah mengharap anak muda menggunakan ilmu mereka menilai sesuatu dan bukan menerima secara sambrono apa yang dihadapkan.

"Intelektual kita sangat penting untuk menilai sesuatu, dan apa juga keadaan kita perlu menggunakan intelektual kita untuk menerima atau menolak sesuatu," begitulah ujarnya

Maka bersamalah kita renung dan praktikkan

Monday, October 17, 2011

Air zamzam, air terbaik di dunia


"telaga zam-zam"

19 Zulkaedah 1432H. [MOD] -

KAHERAH: Tidak kiralah sehaus mana pun kita, sekiranya dapat secawan air zamzam, ia pasti dapat menghilangkan dahaga dan memberi tenaga.

Setelah melakukan banyak kajian mengenai sifat kimia dan fizikal dalam air zamzam, Dr Hamdi Saif dari Universiti Iskandariah membuat kesimpulan, air zamzam adalah air yang terbaik di dunia.

Dia menemui yang air itu mempunyai keseimbangan sempurna dalam elektrolit dan mineral surih yang penting untuk kesihatan tubuh badan.

Di samping itu, air itu adalah semula jadi, bersih dan tulen, dan bebas daripada semua mikroorganisme patogenik.

Kata Dr Hamdi, “Air zamzam sangat bagus digunakan untuk membantu mengubat penyakit buah pinggang, jantung dan pelbagai penyakit kronik yang lain.”

Air zamzam telah dianalisis di makmal di dunia Arab dan Eropah dan dibandingkan dengan air botol biasa daripada negara lain.

Mendedahkan hasil analisis itu, Dr Hamdi berkata, “Tidak seperti air lain, air zamzam mengandungi jumlah kalsium, magnesium dan florida yang cukup. Ia adalah sifat unik yang dapat menyegarkan jemaah yang kepenatan.”

“Kami dapati air zamzam selamat diminum dan tiada tarikh luput. Air ini 100 peratus tulen, tidak mengandungi klorin atau bahan kimia lain,” katanya -SG

Saturday, October 15, 2011

Saya suka ini...anda bagaimana ?


New research finds that ginger's anti-inflammatory properties may play a role in reducing colon cancer risk.

The study, published Tuesday in Cancer Prevention Research, found a link between daily ginger supplements and a reduction of inflammation in the colon, which researchers suggest is one step toward better understanding the role ginger root might play in preventing colon cancer.

Prior studies in mice and rats have shown that ginger helped prevent the formation of tumors when the animals were exposed to a chemical that causes colon cancer.

For the new study, researchers from the University of Michigan Medical School in the US randomly assigned 30 healthy adults to take capsules containing either 2 grams of powered ginger root (about two tablespoons of ground-up ginger root, noted the researchers) or a placebo powder every day for four weeks.

Before and after the study, the researchers took tissue samples from the lining of the colon. They "tested these samples for chemicals called eicosanoids that increase inflammation in the gut," stated WebMD, noting that the ginger-eating subjects showed reduced inflammation.

Another recent study published in The Lancet found that low doses of aspirin, taken daily and over the long term, cut cases of colorectal cancer by a quarter and the death toll from this disease by a third.

Thursday, October 13, 2011

Mengejar Materialistik Merosak Diri


" ...Salah Guna Duit Plastik Nanti Merana "

Muflis muda


Seramai 38,357 individu berusia 25 hingga 44 tahun diisytiharkan muflis di seluruh negara dalam tempoh 65 bulan sehingga Mei lalu, trend yang amat membimbangkan kerana status itu boleh menjejaskan masa depan golongan muda.

Ini bermakna 41 orang bankrap setiap hari yang antaranya berpunca daripada kegagalan menyelesaikan pinjaman sewa beli kenderaan, tidak dapat mengawal penggunaan kad kredit hingga banyak hutang tertunggak selain pinjaman peribadi.

Kebanyakan pemegang kad kredit di kalangan golongan muda menggunakan kemudahan itu untuk berbelanja barangan tidak penting, mewah serta mengeluarkan wang tunai untuk perbelanjaan harian.

Ketua Pengarah Jabatan Insolvensi, Datuk Abdul Karim Abdul Jalil, berkata dalam tempoh itu, 80,348 kes direkodkan muflis membabitkan semua golongan. Ini bermakna 41 orang muflis setiap hari.

“Sepanjang tempoh itu, golongan berusia 35 hingga 44 tahun paling ramai diisytiharkan bankrap.

“Golongan pertengahan umur (35 hingga 44 tahun) mencatatkan 25,229 kes atau 31.4 peratus kes diikuti golongan 45 hingga 54 tahun dengan 21,051 kes (26.2 peratus), golongan berusia 25 hingga 34 tahun (13,128 kes atau 16.34 peratus) dan 55 tahun ke atas 9,722 atau 12.1 peratus),” katanya kepada Berita Harian. Beliau berkata, daripada 80,348 kes muflis itu, kes pinjaman sewa beli kenderaan mencatatkan 19,380 kes atau 24.12 peratus daripada keseluruhan kes. Ini bermakna, setiap hari ada 10 pembeli kenderaan diisytiharkan muflis kerana gagal menjelaskan hutang dan keseluruhannya 41 individu diisytiharkan bankrap.

Jumlah itu diikuti faktor kegagalan menyelesaikan pinjaman peribadi dengan 9,464 kes (11.78 peratus), pinjaman perniagaan dengan 8,786 (10.93 peratus), pinjaman perumahan (6,022 kes atau 7.49 peratus) dan hutang kad kredit (4,417 kes atau 5.5 peratus).

Faktor lain yang menyumbang kepada peningkatan jumlah itu ialah hutang cukai pendapatan (882 kes), penjamin korporat (4,291 kes), penjamin sosial (3,726), biasiswa atau pinjaman pelajaran (147) dan lain-lain faktor (23,333 kes).

Jika diambil kira jumlah tidak direkodkan iaitu merujuk kepada kes yang dilaporkan sebelum 2005, jumlah sebenar kes bankrap adalah 217,577 kes.

Abdul Karim turut mengakui kebanyakan kes muflis membabitkan golongan muda adalah berkaitan penggunaan kad kredit tidak terkawal dan gagal membayar balik hutang dalam tempoh ditetapkan berbanding kes golongan lebih berusia yang majoritinya berkaitan soal pinjaman perumahan, kenderaan dan perniagaan.

Bagaimanapun, katanya, mereka yang sudah diisytiharkan muflis masih berpeluang membuat rayuan termasuk berunding dan merayu tindakan itu tidak diteruskan serta membuat perkiraan bagaimana hutang boleh dijelaskan sekiranya kes petisyen kebankrapan belum difailkan ke mahkamah.

Berdasarkan jumlah aduan diterima, masalah berkaitan pinjaman peribadi didapati meningkat dengan ketara bermula dengan 1,487 kes pada 2005, menurun kepada 961 kes (2006) tetapi meningkat semula kepada 1,425 kes (2007), 1,506 kes (2008) dan 2,806 kes pada 2009.

Mengikut Akta Kebankrapan 1967, ada tiga cara bagaimana mereka boleh melepaskan diri daripada status muflis iaitu melalui pembatalan perintah penghukuman; pelepasan dengan perintah mahkamah dan pelepasan melalui Sijil Ketua Pengarah Insolvensi.

Mengulas situasi itu, Setiausaha Agung Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA), Muhamad Sha’ani Abdullah menyifatkan ia suatu yang membimbangkan kerana status muflis itu sendiri dianggap menutup masa depan mereka.

“Ada pengadu yang datang ke FOMCA mengakui terlebih berbelanja, sanggup berhutang semata-mata mahu hidup gaya mewah,” katanya.

“Mereka sanggup beli set teater rumah yang mewah, aksesori kereta mahal, televisyen canggih sedangkan itu tidak begitu penting berbanding keperluan asas lain. Lebih banyak berhabis duit membeli rumah,” katanya.

(Berita Harian Online)

"Apabila lebih 30 peratus daripada gaji bulanan digunakan untuk membayar hutang, seseorang itu sudah dikira mempunyai masalah kewangan.
Jika periuk kita kecil jangan besarkan keraknya... merana tak sudah. Hidup mahu bahagia di dunia dan di akhirat. jangan susahkan diri kita sendiri juga jangan susahkan orang lain.

Monday, October 10, 2011

Makna Warna Air Kecil dan Air Besar


"Sungguh tak sopan"

Warna memberi makna.
Warna najis air kecil maupun air besar yang kita buang memberi pengertian.

Antara tip air kecil ialah:

Kerap Kencing
Ini menandakan buah pinggang mengandungi kotoran yang banyak dan sistem badan sedang berusaha membuangnya.
* Air kecing berkapur
Menunjukkan adanya penyakit batu karang dalam buah pinggang.
*Air kencing berminyak
Menunjukkan buah pinggang mengandungi kotoran berlemak
*Air kencing pekat berwarna coklat
Menandakan proses pembuangan toksin sedang berlaku.
*Air kencing berdarah
Ada penyakit batu karang atau buah pinggang luka

Najis buang air besar pula berhubung rapat dengan keadaan usus kita. Berikut beberapa tips tentang keadaannya.

*Cirit birit atau kerap berak
Pembersihan kotoran
Keracunan pada usus besar
*Sembelit
Pembersihan toksin pada usus kecil sedang berlaku
* Najis berdarah
-Darah Merah
Mungkin ada penyakit buasir
Mungkin ada masalah barah pada usus
-Darah hitam
Masalah ulser perut
*Najis berwarna hitam
Proses pembuangan toksin pada bahagian usus.

Sunday, October 9, 2011

Persediaan Kem Pecutan SPM PPS/STF Tahun 2011

Dengan seramai 14 orang ahli yang terdiri dari pegawai/guru dari JPN, PPD, Sekolah dan Felda berlangsunglah mesyuarat di Bilik Tuan PPD Tanah Merah untuk persiapan kem pecutan SPM sebagai salah satu ikhtiar untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan yang begitu penting ini.

Bermula jam 10.00 pagi dan berakhir hampir jam 1.00 tengah hari diisi dengan:

1. Post Morem Kem Pecutan PMR STF 2011
Kem yang telah berlangsung pada pertengahan bulan lepas dengan meilbatkan serama 20 pelajar setiap sekolah (SMK Kemahang,SMK Bandar Chiku, SMK Chiku 2) di Kesedar Inn banyak memberi impaks kepada persiapan pelajar menghadapi PMR yang kini sedang berlangsung . Bermula 4 Oktober dan berakhir 11 Oktober 2011. Barisan penceramah banyak memberi input penting buat pelajar. Program bermula pada hari pertama pada jam 3.00 petang.

Penceramah yang terlibat dalam program malam dan awal pagi diberi kemudahan penginapan di Kesedar Inn.

2. Persediaan Kem Pecuan SPM 2011
Kem ini akan berlangsung pada 13-15 Oktober 2011 di empat yang sama. Ia juga dibarisi dengan tenaga besar penceramah dengan bolangan pelajar yang jumlahnya sama dengan kem untuk PMR tempoh hari. Memandangkan erdapat 9 mata pelajaran, kem dimulai dengan lebih awal iaitu tepat jam 10.30 pagi pada 13 hb Oktober.

Penceramah diberi masa 2 jam dengan pengisian motivasi dalam menjawab, pendedahan teknik terbaik serta perbengkelan dengan persiapan akhir yang perlu dibuat oleh setiap pelajar peserta kem.

Buat yang menjayakan kem di atas, berbanyak terima kasih diucapkan. Kepada pihak pengurusan FELDA, terima kasih kerana tanpa kewangan yang diberikan nescaya program baik ini sukar dilaksanakan.

Saturday, October 8, 2011

Tanpa Degre Steven P. Jobs Membina AppleCHARLES DUHIGG, On Thursday October 6, 2011, 9:25 pm EDT
Over the last few months, a steady stream of visitors to Palo Alto, Calif., called an old friend’s home number and asked if he was well enough to entertain visitors, perhaps for the last time.

In February, Steven P. Jobs had learned that, after years of fighting cancer, his time was becoming shorter. He quietly told a few acquaintances, and they, in turn, whispered to others. And so a pilgrimage began.

The calls trickled in at first. Just a few, then dozens, and in recent weeks, a nearly endless stream of people who wanted a few moments to say goodbye, according to people close to Mr. Jobs. Most were intercepted by his wife, Laurene. She would apologetically explain that he was too tired to receive many visitors. In his final weeks, he became so weak that it was hard for him to walk up the stairs of his own home anymore, she confided to one caller.

Some asked if they might try again tomorrow.

Sorry, she replied. He had only so much energy for farewells. The man who valued his privacy almost as much as his ability to leave his mark on the world had decided whom he most needed to see before he left.

Mr. Jobs spent his final weeks — as he had spent most of his life — in tight control of his choices. He invited a close friend, the physician Dean Ornish, a preventive health advocate, to join him for sushi at one of his favorite restaurants, Jin Sho in Palo Alto. He said goodbye to longtime colleagues including the venture capitalist John Doerr, the Apple board member Bill Campbell and the Disney chief executive Robert A. Iger. He offered Apple’s executives advice on unveiling the iPhone 4S, which occurred on Tuesday. He spoke to his biographer, Walter Isaacson. He started a new drug regime, and told some friends that there was reason for hope.

But, mostly, he spent time with his wife and children — who will now oversee a fortune of at least $6.5 billion, and, in addition to their grief, take on responsibility for tending to the legacy of someone who was as much a symbol as a man.

“Steve made choices,” Dr. Ornish said. “I once asked him if he was glad that he had kids, and he said, ‘It’s 10,000 times better than anything I’ve ever done.’ ”

“But for Steve, it was all about living life on his own terms and not wasting a moment with things he didn’t think were important. He was aware that his time on earth was limited. He wanted control of what he did with the choices that were left.”

In his final months, Mr. Jobs’s home — a large and comfortable but relatively modest brick house in a residential neighborhood — was surrounded by security guards. His driveway’s gate was flanked by two black S.U.V.’s.

On Thursday, as online eulogies multiplied and the walls of Apple stores in Taiwan, New York, Shanghai and Frankfurt were papered with hand-drawn cards, the S.U.V.’s were removed and the sidewalk at his home became a garland of bouquets, candles and a pile of apples, each with one bite carefully removed.

“Everyone always wanted a piece of Steve,” said one acquaintance who, in Mr. Jobs’s final weeks, was rebuffed when he sought an opportunity to say goodbye. “He created all these layers to protect himself from the fan boys and other peoples’ expectations and the distractions that have destroyed so many other companies.

“But once you’re gone, you belong to the world.”

Mr. Jobs’s biographer, Mr. Isaacson, whose book will be published in two weeks, asked him why so private a man had consented to the questions of someone writing a book. “I wanted my kids to know me,” Mr. Jobs replied, Mr. Isaacson wrote Thursday in an essay on Time.com. “I wasn’t always there for them, and I wanted them to know why and to understand what I did.”

Because of that privacy, little is known yet of what Mr. Jobs’s heirs will do with his wealth. Unlike many prominent business people, he has never disclosed plans to give large amounts to charity. His shares in Disney, which Mr. Jobs acquired when the entertainment company purchased his animated film company, Pixar, are worth about $4.4 billion. That is double the $2.1 billion value of his shares in Apple, perhaps surprising given that he is best known for the computer company he founded.

Mr. Jobs’s emphasis on secrecy, say acquaintances, led him to shy away from large public donations. At one point, Mr. Jobs was asked by the Microsoft founder Bill Gates to give a majority of his wealth to philanthropy alongside a number of prominent executives like Mr. Gates and Warren E. Buffett. But Mr. Jobs declined, according to a person with direct knowledge of Mr. Jobs’s decision.

Now that Mr. Jobs is gone, many people expect that attention will focus on his wife, Laurene Powell Jobs, who has largely avoided the spotlight, but is expected to oversee Mr. Jobs’s fortune. A graduate of the University of Pennsylvania and the Stanford Graduate School of Business, Mrs. Powell Jobs worked in investment banking before founding a natural foods company. She then founded College Track, a program that pairs disadvantaged students with mentors who help them earn college degrees. That has led to some speculation in the philanthropic community that any large charitable contributions might go to education, though no one outside Mr. Jobs’s inner circle is thought to know of the plans.

Mr. Jobs himself never got a college degree. Despite leaving Reed College after six months, he was asked to give the 2005 commencement speech at Stanford.

In that address, delivered after Mr. Jobs was told he had cancer but before it was clear that it would ultimately claim his life, Mr. Jobs told his audience that “death is very likely the single best invention of life. It is life’s change agent.”

The benefit of death, he said, is you know not to waste life living someone else’s choices.

“Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.”

In his final months, Mr. Jobs became even more dedicated to such sentiments. “Steve’s concerns these last few weeks were for people who depended on him: the people who worked for him at Apple and his four children and his wife,” said Mona Simpson, Mr. Jobs’s sister. “His tone was tenderly apologetic at the end. He felt terrible that he would have to leave us.”

As news of the seriousness of his illness became more widely known, Mr. Jobs was asked to attend farewell dinners and to accept various awards.

He turned down the offers. On the days that he was well enough to go to Apple’s offices, all he wanted afterward was to return home and have dinner with his family. When one acquaintance became too insistent on trying to send a gift to thank Mr. Jobs for his friendship, he was asked to stop calling. Mr. Jobs had other things to do before time ran out.

“He was very human,” Dr. Ornish said. “He was so much more of a real person than most people know. That’s what made him so great.”


Reporting was contributed by Julie Bosman, Quentin Hardy, Claire Cain Miller and Evelyn M. Rusli.

Kerana membudayakan kreativiti dan inovatif dalam kerjayanya walaupun tak ada sehelai sijil pun.

Firma gergasi komputer dan teknologi maklumat, Apple mengumumkan bahawa pengasas syarikat itu, Steve Jobs meninggal dunia hari ini.

Beliau berusia 56 tahun.

bill gates and steve jobsDalam satu kenyataan ringkas, Jobs dilaporkan meninggal dunia pagi ini selepas bergelut dengan penyakit kanser pankreas sejak sekian lama.
Mengulas perkembangan itu, pengasas Microsoft, Bill Gates (kiri) berkata kematian Jobs (kanan) akan memberi kesan kepada dunia untuk tempoh yang lama.

Katanya, kematian Jobs hari ini sebagai satu kehilangan yang menyedihkan dan menyifatkan persahabatan antara mereka sebagai penghormatan yang tiada ternilai.

“Steve dan saya kali pertama bertemu hampir 3 lalu dan sehingga itu menjadi sahabat baik, rakan pesaing hampir separuh daripada hidup kami," katanya dipetik AFP.

“Dunia jarang mempunyai seseorang yang mempunyai kesan yang besar seperti yang dimilik Steve, kesan yang akan dirasai berzaman lamanya," katanya.

Friday, October 7, 2011

Bajet 2011: Belanjawan TransformasiPerdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hari ini membentangkan Belanjawan 2012, belanjawan yang kedua di bawah tempoh pelan pembangunan lima tahun Rancangan Malaysia ke-10 (RMK10).

Berpakaian baju Melayu serba merah hati, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan mula berucap pada pukul 4 petang di Dewan Rakyat dengan tema "Belanjawan Transformasi: Membela Rakyat, Mensejahtera Negara".

Belanjawan 2012 dilihat sebagai dokumen yang menggariskan strategi kerajaan dalam menjayakan agenda transformasi negara ke arah mencapai status negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

Setelah memperkenalkan Program Transformasi Kerajaan, Program Transformasi Ekonomi dan langkah transformasi politik, pembentangan Belanjawan 2012 dianggap sebagai memenuhi keperluan menjayakan hasrat Gagasan 1Malaysia

Jumlah bajet - RM232.8 bilion
Perbelanjaan Operasi - RM181.6 bilion
Perbelanjaan Pembangunan - RM51.2 bilion

Tahun lalu, perkembangan pelaburan langsung asing (FDI) Malaysia adalah paling kukuh di Asia bagi enam bulan pertama tahun ini dan mencecah RM21.2 bilion.

Kerajaan jangka pertumbuhan ekonomi terus mantap - antara 5 dan 5.5 peratus tahun ini. Pertumbuhan bagi 2012 dijangkakan antara 5 dan 6 peratus, meskipun ekonomi global diramalkan perlahan.

Defisit bajet buat kali ke-15 akan diturunkan kepada 4.7 peratus daripada GDP 2012.
Ini lebih kecil daripada 5.4% bagi 2011. Defisit berjaya dikurangkan daripada 7.4 peratus pada 2009 kepada 5.6 peratus pada 2010.

ANTARA INTIPATI BAJET 2012 YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG TUGAS KAKITANGAN AWAM TERMASUK KITA DALAM PENDIDIKAN IALAH:

1. RM1 bilion untuk sekolah
Kerajaan akan wujudkan RM1 bilion untuk penambahkaikan sekolah.
RM500 juta diberikan pada sekolah kebangsaan.

Manakala M100 juta diperuntukkan masing-masing kepada sekolah jenis kebangsaan (Cina), sekolah jenis kebangsaan (Tamil), sekolah mubaligh, sekolah agama bantuan kerajaan dan Maktab Rendah Sains Mara.

2. Yuran sekolah
Kerajaan memansuhkan yuran pendidikan rendah dan menengah di semua sekolah kerajaan.

Ini termasuk pemansuhan bayaran bagi kegiatan ko-kurikulum, insurans takaful dan sebagainya. Semua ini bermula penggal sekolah tahun depan.

3. Kakitangan awam
Kerajaan akan wujud lebih banyak mata gaji. Ini bermakna, penjawat awam akan mendapat gaji maksimun lebih tinggi, sehingga kepada 37.7 peratus.

Kakitangan awam akan mendapat kenaikan gaji antara RM80 hingga RM320

4. Umur wajib bersara
Dinaikkan daripada 58 kepada 60 tahun.

5. Penjawat Awam
Tambahan bonus setengah bulan gaji dengan bayaran minimum RM 500 ringgit untuk penjawat awam dan bayaran bantuan RM500 ringgit kepada pesara kerajaan. Bayaran ini akan dibuat bersekali dengan gaji bulan Disember 2011.

Dan inilah tugas sebuah kerajaan.

Thursday, October 6, 2011

PBS: Berkolokium di IAB

Genap 3 hari 2 malam bermula pada 4 hb dan berakhir pada 6 hb Oktober 2011, kolokium Pentaksiran Berasas Sekolah telah berjaya dilaksanakan oleh Penganjur Utama, Institut Aminudin Baki (AIB) Induk, di Seri Layang, Genting Highlands, Pahang Darul Makmur. Mewakili Jabatan Pelajaran Kelantan, dengan berkenderaan udara, Air Asia bertolak dari airport Kota Bharu pada jam 12.20 tengah hari pada 4 hb Oktober 2011. Tiba di LLCT, terus mendapatkan bas ekspress Aurobus ke KL Centeral dengan ambil tiket pergi balik RM14.00. Sejam perjalanan tiba, dan terus mendapatkan tiket GO Genting Ekspress dengan tiket RM4.30 (jika nak naik kereta kabel ke puncak genting tambah lagi RM5.30). Tiba jam 4.00 petang di perhentian bas yang hampir dengan IAB. Hujan rintik-rintik dan dijemput oleh abang yang bertugas lama di IAB sejak awal 80'an lagi. Teringat sewaktu bertugas di SMK Jengka Pusat, IAB genting ialah tempat rehat sewaktu cuti sekolah dua tiga hari. Kereta hebat jenama Malaysia yang kini masih menabur bakti boleh menaiki ke puncak genting hampir 10 kali. Kedinginan yang menusuk hingga ke tulang hitam, kini dah tiada lagi. Dulu-dulu gumpulan awam sejuk boleh menerpa wajah tetapi kini tiada lagi, kerana landskap dan tumbuhan telah banyak berubah. Kini kipas dan aircond digunakan.

Dapat bilik B 111, dan malam berehat dan sempat mengunjungi anak saudara di kuarter staf AIB.

Pada 5 hb, selepas sarapan pagi di Asarama Eksekutif dengan menaiki bas IAB yang disediakan, para peserta seramai 97 orang bertolak ke Auditorium Datok Razali Ismail di bangunan Utama, Menara IAB, bermulalah Kolokium dengan pendaftaran dan taklimat.

Program bermula dengan pembentangan kertas kerja oleh:

8.30 - 10.30 pagi
Prof Dr.Othman bin Lebar (UPSI)

11.00 - 12.45 thg
Dr. Jamil Adimin - Timbalan Pengarah IAB

1.00 - 2.30 petang
Balik ke Asrama Eksekutif

2.30 - 4.30 ptg
Pembentangan berkumpulan dari Sekolah yang berjaya melaksanakan PBPada malamnya, selepas makan sikit di asrama eksekutif , ke flat mengunjungi anak saudara yang bersembang.

Pada 6 hb, sebagaimana biasa bertolak ke majlis kolokium untuk memebuhi pengisian hari terakhir iaitu dengan forum dan majlis penutup.

Rumusan Kolokium adalah sebagaimana berikut:
Alhamdullilah sempat jumpa dengan ramai rakan lama yang kini bertugas di IAB, dulu berkhidmnat di PTPN Kelantan. Juga sepupu yang kini bertugas disana setelah bertukar dari BBT, KPM.

Juga berjumpa dengan Rakan, Kini Tuan PPD Jerantut, Tn. Hj. Adenan dan PPD Temerloh Pn. Asiah (mantan KPP Sains JPN Pahang) serta En. Adnan (Pegawai SPP, JPN Perak).

Berangkat pulang dengan menaiki bas Go Genting ke KLCC dan AuroBus ke LCCT. Di LCCT berkebetulan berjumpa dengan Tuan KSPA kedah yang menghadiri mesyuarat SEP di BPSH juga bermula pada 4-6 hb Oktober, sempat berborak panjang mengenai pelbagai isu.

Kini semakin jelas tentang pendekatan pelaksanaan PBS di sekolah.

Sunday, October 2, 2011

Majlis Solat Hajat Perdana Menjelang PMR 2011

Pada malam ini, di Mossala SMKA Tok Bachok, berlangsung Majlis Solat Hajat Perdana Menjelang PMR 2011 Peringkat Negeri. Bermula dengan Solat Maghrib diikuti dengan Solat Hajat kemudian bacaan Surat Yassin untuk memohon restu dan redha ALLAH agar memberi kesenangan serta kemudahan kepada semua terutama buat pelajar bakal calon PMR yang akan bermula kertasnya pada 4 Oktober ini.

Sebelum solat Isya', YABrs. Tuan Pengarah telah memberi ucapan semangat kepada semua pelajar yang dapat hadir bersama supaya bersedia dengan lapang dada untuk menghadapi penilaian ini. Setelah berusaha dengan tetapkan matlamat serta doa yang tak putus kehadarat ILLAHI maka bertawalkal supaya membuah hasil yang terbaik.

Turut bersama menjayakan majlis ini ialah YBrs. Tuan Timbalan Pengarah Pelajaran Kelantan, Tuan KSPA, Tuan KSPP,Tuan KSBK Pegawai SPA, Pegawai SPI serta tuan rumah, PPD Bachok dan pegawainya disamping pengetua daerah Bachok. Juga hadir bersama Tuan PPD Tanah Merah, Tuan PPD Jeli, Tuan PPD Tumpat serta wakil PPD yang selainnya.

Sempat jumpa dengan sahabat lama semasa bersama bertugas di SMK Bandar Pusat Jengka yang kini bertugas di sekolah ini. Tuan Hj. Mokhtar Jusoh, banyak kenangan bersama.

Buat semua pelajar calon PMR, didoakan semuanya berjaya dan terima kasih kepada rakan guru yang tak serik-serik mengajar mendidik mereka untuk menjadi manusia yang berinsaniah.

Mesyuarat SPA Bil 2/2011

Mulai jam 9.00 pagi, mesyuarat SPA Bil.2/2011 telah berlangsung di Bilik Gunasama,Bagunan Pesekutuan Kota Bharu dengan lebih memberi fokus kepada isu yang berbangkit hasil pelaksanaan dasar baru dan penting bagi JPN Kelantan. Setelah pengesahan minit mesyuarat Bil.1/2011 dengan perbincangan perkara berbangkit , perkara yang terus dibincangkan ialah:

1. MBMMBI
2. KSSR
3. LINUS
4. Pendidikan Teknik Vokasional
5. SIP - SAPS dan SEP/Memperkasakan Sekolah

Sepatahkata petikan YBrs. Ketua Sektor Pengurusan Akademik ialah bekerja dengan penuh komitmen dan semakin cemerlang dari sehari ke sehari.

Yang penting juga bagi semua pegawai warga SPA, Data dan maklumat tersirat darinya perlu dihayati dengan baik agar langkah sederap, kata bersama.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

mYcALeNdEr

TUAN ADALAH SAHABAT SAYA


BUAT SAHABAT YANG LAHIR PADA HARI INI SELAMAT MENYAMBUT HARI LAHIR DENGAN SENTIASA MUHASABAH DIRI KE ARAH KEBAIKAN

"Insan Berkualiti Sentiasa Berusaha Menambahkan Amal Makruf dan Sentiasa Berusaha Mengelakkan Nahi Mungkar"

KLIK SIARAN PILIHAN ANDA

mY pLAYLIST

&&&&&&&&&&&&& POP Yeh Yeh Ungu

Kelih-Dengar deh