.................
................................................
....Hebatnya Pencipta.....
-----------------------------------------------
Siapa kita untuk membangga diri?

Radio Islamik (Indonesia)

" ISLAM DIHAYATI, RAJA DITAATI, RAKYAT DINAUNGI "

Suara Bacaan Yang Tetap Diingati

Andai ku tahu...

Sentiasa muhasabah diri..aman hidup kita

Pengorbanan

Dari Ku Untuk Mu

Logo KPM Kini

Logo KPM Kini

Ikhlas Bertugas - Menginsafi Perjalanan Ini

Monday, November 14, 2011

SPI Bil. 12/2011 -Pelaksanaan MBMMBI

Bertarikh 4 November 2011, Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 12 tahun 2011 di bawah tajuk Pelaksanaan dasar Memartabatkan bahasa malaysia Memperkukuh bahasa Inggeris atau ringkasnya MBMMBI. Dengan ini bermakna SPI Bil. 12/2011 ini MEMBATALKAN SPI Bil. 2/2010 bertarikh 25 Januari 2010 yang dikeluarkan sebelum ini.

Sebagaimana yang telah sedia maklum bahawa Mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 Julai 2009 telah memmansuhkan pelaksanaan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) di sekolah-sekolah dan diGANTIKAN dengan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMBI)

Dasar MBMMBI in dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2010 di mana dalam proses peralihan ini, sekolah BOLEH menggunakan Bahasa Inggeris DAN?ATAU bahasa pengantar masing-masing dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik.Ini bertujuan membanytu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dasar berkenaan.

pada prinsipnya, surat pekeliling ini masih mengekalkan keputusan dasar yang dibuat oleh Jemaah Menteri pada 8 Julai 2009, iaiitu mengekalkan kedaulatan bahasa kebangsan.Keputusan ini membolehkan murid sekolah rendah dan menengah yang telah mengikuti pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam BI pada atau sebelum tahun 2010 meneruskan penggunaan BI sehingga tamat Tingkatan Lima berdasarkan kesediaan guru dan murid di sesebuah sekolah.

Perincian pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains da matematik di bawah Dasar MBMMBI adalah seperti berikut:

SEKOLAH KEBANGSAAN(SK)

Tahun 2012 ( Tahun 1 hingga 2)
Tahun satu dan tahun Dua menggunakan BM SEPENUHNYA
( Tahun Tiga hingga tahun Enam menggunakan BM sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI)

Tahun 2013 ( tahun 1 hingga 3 )
Tahun satu hingga tahun tiga menggunakan BM SEPENUHNYA
( Tahun Empat hingga tahun Enam menggunakan BM sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI)

Tahun 2014 ( tahun 1 hingga 4 )
Tahun satu hingga tahun empat menggunakan BM SEPENUHNYA
( Tahun Lima hingga tahun Enam menggunakan BM sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI)

Tahun 2015 ( tahun 1 hingga 5 )
Tahun satu hingga tahun lima menggunakan BM SEPENUHNYA
( Tahun Enam hingga tahun Enam menggunakan BM sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI)

Tahun 2016 dan seterusnya
Tahun satu hingga tahun enam menggunakan BM SEPENUHNYA

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA (SJKC)

Tahun 2012 ( Tahun 1 hingga 2)
Tahun satu dan tahun Dua menggunakan BC SEPENUHNYA
( Tahun Tiga hingga tahun Enam menggunakan BC sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BC dan BI)

Tahun 2013 ( tahun 1 hingga 3 )
Tahun satu hingga tahun tiga menggunakan BC SEPENUHNYA
( Tahun Empat hingga tahun Enam menggunakan BC sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BC dan BI)

Tahun 2014 ( tahun 1 hingga 4 )
Tahun satu hingga tahun empat menggunakan BC SEPENUHNYA
( Tahun Lima hingga tahun Enam menggunakan BC sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BC dan BI)

Tahun 2015 ( tahun 1 hingga 5 )
Tahun satu hingga tahun lima menggunakan BC SEPENUHNYA
( Tahun Enam hingga tahun Enam menggunakan BC sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BC dan BI)

Tahun 2016 dan seterusnya
Tahun satu hingga tahun enam menggunakan BC SEPENUHNYA

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL (SJKT)

Tahun 2012 ( Tahun 1 hingga 2)
Tahun satu dan tahun Dua menggunakan BT SEPENUHNYA
( Tahun Tiga hingga tahun Enam menggunakan BT sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BT dan BI)

Tahun 2013 ( tahun 1 hingga 3 )
Tahun satu hingga tahun tiga menggunakan BT SEPENUHNYA
( Tahun Empat hingga tahun Enam menggunakan BT sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BT dan BI)

Tahun 2014 ( tahun 1 hingga 4 )
Tahun satu hingga tahun empat menggunakan BT SEPENUHNYA
( Tahun Lima hingga tahun Enam menggunakan BT sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BT dan BI)

Tahun 2015 ( tahun 1 hingga 5 )
Tahun satu hingga tahun lima menggunakan BT SEPENUHNYA
( Tahun Enam hingga tahun Enam menggunakan BT sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BT dan BI)

Tahun 2016 dan seterusnya
Tahun satu hingga tahun enam menggunakan BT SEPENUHNYA

SEKOLAH MENENGAH

Tahun 2012 HINGGA Tahun 2016
Tingkatan Satu hingga Tingkan Lima menggunakan BM sepenunhnya atau BI sepenuhnya atau dwibahawa BM dan BI

Tahun 2017
Tingatan Satu menggunakan BM SEPENUHNYA
( Tingkatan Dua hingga Tingkatan Lima menggunakan BM sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dwibahawa BM dan BI)

Tahun 2018
Tingatan Satu dan Tingkatan Dua menggunakan BM SEPENUHNYA
( Tingkatan Tiga hingga Tingkatan Lima menggunakan BM sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dwibahawa BM dan BI)

Tahun 2019
Tingatan Satu hingga Tingkatan Tiga menggunakan BM SEPENUHNYA
( Tingkatan Empat dan Tingkatan Lima menggunakan BM sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dwibahawa BM dan BI)

Tahun 2020
Tingatan Satu hingga Tingkatan Empat menggunakan BM SEPENUHNYA
( Tingkatan Lima menggunakan BM sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dwibahawa BM dan BI)

Tahun 2021
Tingatan Satu hingga Tingkatan Lima menggunakan BM SEPENUHNYA

Walau bagaimanapun Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan matematik bagi Tingakatan Enam Rendah, Tingkatan Enam Atas dan Matrikulasi diteruskan dalam BI.

PENGGUNAAN BAHASA DALAM PENYEDIAAN SOALAN PEPERIKSAAN AWAM
(bagi mata pelajaran sains dan matematik)

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
Sehingga tahun 2015

SEKOLAH KEBANGSAAN (SK)
mengguNakan BM sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BM dan BI sehingga tahun 2015

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA (SJKC)
mengguNakan BC sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BC dan BI sehingga tahun 2015

SEKOLAH JENIS KEBNAGSAAN TAMIL (SJKT)
mengguNakan BT sepenunhya atau BI sepenuhnya atau dalam dwibahasa BT dan BI sehingga tahun 2015

Pada tahun 2016
SK menggunakan BM SEPENUHNYA
SJKC menggunakan BC SEPENUHNYA
SJKT menggunakan BT SEPENUHNYA

PENILAIN MENENGAH RENDAH (PMR)
BM SEPENUNHNYA atau BI sepenuhnya dan dalam dwibahawa BM dan BI sehingga tahun 2018
Pada tahun 2019 BM digunakan SEPENUHNYA

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) mulai tahun 2014

SIJIL PELAJARAB MALAYSIA (SPM)
BM SEPENUNHNYA atau BI sepenuhnya dan dalam dwibahawa BM dan BI sehingga tahun 2020
Pada tahun 2021 BM digunakan SEPENUHNYA

Harap kita semua rakan pendidik semakin jelas mengenai perubahan dasar ini.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

mYcALeNdEr

TUAN ADALAH SAHABAT SAYA


BUAT SAHABAT YANG LAHIR PADA HARI INI SELAMAT MENYAMBUT HARI LAHIR DENGAN SENTIASA MUHASABAH DIRI KE ARAH KEBAIKAN

"Insan Berkualiti Sentiasa Berusaha Menambahkan Amal Makruf dan Sentiasa Berusaha Mengelakkan Nahi Mungkar"

KLIK SIARAN PILIHAN ANDA

mY pLAYLIST

&&&&&&&&&&&&& POP Yeh Yeh Ungu

Kelih-Dengar deh