.................
................................................
....Hebatnya Pencipta.....
-----------------------------------------------
Siapa kita untuk membangga diri?

Radio Islamik (Indonesia)

" ISLAM DIHAYATI, RAJA DITAATI, RAKYAT DINAUNGI "

Suara Bacaan Yang Tetap Diingati

Andai ku tahu...

Sentiasa muhasabah diri..aman hidup kita

Pengorbanan

Dari Ku Untuk Mu

Logo KPM Kini

Logo KPM Kini

Ikhlas Bertugas - Menginsafi Perjalanan Ini

Monday, October 31, 2011

Bersama Menterjemah KSSR

Setelah bertolak dari rumah jam 10.00 pagi dengan menjemput rakan sekerja di Jalan Yakubiah, Kota Bharu dan di Machang, tiba di Permai Hotel Kuala Terengganu jam 3.00 petang (sepatut tiba lebih awal tetapi hujan lebat melambatkan perjalanan) untuk bersama memenuhi undangan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia bagi kursus pendedahan KSSR dan PBS Tahun Dua untuk Pegawai JPN dan PPD.
( Ketua Sektor Pengurusan Akademik DAN Pegawai Pelajaran Daerah serta pegawai meja KSSR/penyelaras) Program peringkat zon timur ini dihadiri pegawai dari Negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang.

Perwakilan dari Kelantan terdiri seramai 36 orang, iaitu 16 dari JPN dan 20 dari PPD. Setibanya terus memasuki Dewan Berlian untuk slot pertama yang disampaikan oleh Dr. Ong Soon Bong. Sempat jumpa dengan urusetia BPK yang merupakan rakan lama sewaktu era PPSMI dulu serta rakan jpn dan ppd dari negeri Terengganu dan Pahang. Lama tak jumpa tentu banyaklah ceritanya.

Kronologi Pengisian

31 Oktober 2011 (Isnin)
2.30 - 4.30 petang
KSSR Dunia Sains & Teknologi dan KSSR Matematik- Dr. Ong Soon Bong
Penggunaan Dokumen Standard Kurikulum sebagai penambahbaikan SP dan HSP dalam KBSR.
Ini dicetuskan agar FPK dapat dicernakan di mana sebelum ini hanya tumpuan Intelek sahaja dibuat, seolah-olah meminggirkan pelajar dalam aspek Jasmani, Emossi dan Rohani. JERI pincang.

8.30 - 10.30 malam
Pentaksiran Berasas Sekolah - Wakil LP
Dokumen Standard Kurikulum dihasilkan oleh BPK manakala Standard Prestasi dihasilkan oleh Lembaga Peperiksaan. Dan perlu jelas, bahawa dalam pelaksanaan P & P dalam 'kelas" , guru perlu membawa hanya Dokumen Standard Kurikulum sahaja sebab Standar Prestasi dalam PBS itu sebenarnya dah merupakan ekstrak atau sari dari
Dokumen Standard Kurikulum

1 November 2011 (Selasa)
8.00 - 9.15 pagi
Penyediaan RPH- Wakil Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti
Segala tindak ikut amat perlu kepada punca kuasa yang diberi sama ada SPI/Surat Siaran.
RPH berdasarkan Dokumnen Standard Kurikulum ( Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran) merangkumi sepanjang tahun sesi persekolahan berdasarkan takwim sekolah serta diolah mengikut kesesuaian kelas dan potensi murid.

Draf Cadangan RPH:
1. Mata Pelajaran
Kelas
Masa
2. Tema /Tajuk (Fleksi kepada persekitaran P & P)
3. Standard Pembelajaran (Kod sahaja)
4. Objektif Pembelajaran ( Objektif banyak sikitnya bergantung kepada potensi murid, yang terpenting adalah kemanjadian murid)
5. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (ikut masa yang diperuntukan dengan rancangan yang berimpak tinggi kepada P & P )
6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) (amat perlu diberi penekanan)
Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR, EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar,Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P & P
7. Bahan Bantu Belajar
8. Penilaian P & P
9. Refleksi:
i. Nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P & P
ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan)

Kita pandukan guru bukan lagi menghukum guru sekiranya ada kesilapan.
Setiap guru perlu membuat resipinya sendiri bergantung kepada selera anak muridnya, bukan terus mengambil resipi dari orang lain .[ Analogi sekiranya masak di rumah, kita tahu kadar manis masinnya, masim pahit, tinggi rendah kolestrolnya dan lain-lain lagi tidak seperti membeli makanan segera yang kita sendiri tak tahu komposisinya di mana kita sedari kita banyak lemah dalam pelbagai antibodi dalam tubuh kita, akhirnya kita merana]

9.20 - 10.00 pagi
Buku Teks KSSR - Wakil Bahagian Buku Teks
Dalam KSSR , BBT hanya menerbitkan hanya 2 bahan bercetak iaitu Buku Teks dan Buku Aktiviti (menyokong Buku Teks) tidak seperti dalam KBSR selain dari Buku Teks dan Buku Aktiviti ada juga bahan CD serta bahan lain untuk membantu guru dalam melaksanakan P & P.
Kini ada 13 judul untuk kegunaan mulai tahun 2012 bagi KSSR Tahun 2. bagi sekolah bekeperluan khas ada 8 judul.

Konsep utama Buku Teks KSSR yang ditulis dengan pendekatan MODULAR antaranya,
1. Hanya disediakan untuk MURID bukan untuk GURU.
2. Membantu murid mempolehi kemahiran dan nilai
3. Merangsang murid berfikiran kritis dan kreatif, menaakul dan menyelesai masalah
4. Mengggalakan murid berkomunikasi
5. Mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian.
6. Berpusatkan MURID

10.30 - 11.30 pagi
KSSR Pendidikan Islam Dan Bahasa Arab Komunikasi- KSPI BPK
Diharap mampu membentuk murid amal makruf nahi mungkar penerus generasi berinsaniah.
Dalam "standard" murid kena tahu dan boleh buat, menjadi harapan agar sejak awal lagi penghayatan ajaran islam dapat dihayati melalui Alquran dan Hadis dengan memberi fokus kepada akidah, ibadah,sirah, adab dan jawi. Hasrat murni melalui KSSR ini agar murid kita nanti hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat.

Bahasa Arab sebagai bahasa kedua selain dari bahasa Inggeris.

( Kata KSPI BPK - Sekiranya nak marah marahlah apabila masuk hari Jumaat dan penghujung bulan, jangan marah pada hari Ahad atau tengah bulan )

11.20 - 12.30 thg
PBS: Pengurusan Pengendalian - Wakil LP
2011 - Bermula dari Tahun 1 dengan SPPBS
2012 -Bermula dari Tingkatan 1 dengan SPPBS
PBS dilaksanakan sepanjang tahun tetapi pelaporan prestasi PBS melalui SPPBS mengikut keperluan (ditentukan oleh JK PBS sekolah)
Penyimpanan Eviden juga bergantung kepada JK PBS sekolah (Eviden boleh dilupuskan kerana nak kumpul nantu terlalu banyak untuk sepanjang tempoh pengajiannya.

PBS terdiri:
Pentaksiran Sekolah
Pentaksiran Pusat
PAktiviti Jasmani Sukan Kesihatan
Pentaksiran Psikologi

Penubuhan JK PBS
JK PBS Negeri/Daerah/ Sekolah perlu diadakan. Antara peranan JK PBS adalah membuat penataraan @ penyebaran maklumat kepada yang berkaitan.

Cadangan LP bagi Pentaksiran Sekolah : 1 Fail untuk 1 murid ( Tetapi jika sekolah yang mampu, itu bergantunglah) tetapi eviden perlu disimpan dengan teratur dan mudah akses dalam Fail Perkembangan Murid (FPM) dimana setiap murid mrnyimpan setiap eveden terbaik untuk setiap mata pelajaran. Eviden diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS . Fail Showcase juga disediakan untuk menyimpan eviden yang terbaik. Fail Showcase perlu ada pada guru.

Cadangan LP bagi Pentaksiran Pusat (Kerja Kursus): Setelah selesai proses penjaminan kualiti, eviden boleh diserahkan kepada pelajar.

PBS adalah manifestasi tanggungjawab jujur oleh semua guru pelaksana.

KBSR ada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
Vs
KSSR ada Standard Kurikulum dan Standard Pembelajaran

KSSR adalah kurikulum manakala PBS adalah Pentaksiran Berdasarkan Kurikulum.
KSSR dilaksanakan dalam masa P & P dengan merujuk Standard Kurikulum dan Standar Pembelajaran.
Pengurusan PBS dilaksanakan diluar masa P & P dengan merujuk Diskriptor dan Eviden yang terdapat semasa dalam pelaksanaan P & P. Bermakna PBS adalah dihasilkan dari amalan P & P yang baik dalam waktu yang diperuntukan kepadanya.

KBSR hanya lebihkan berpusat guru tetapi amalan dalam KSSR lebihkan berpusat pelajar.Biar pelajar sentiasa dicabar untuk berkreatif dan berinovasi serta cekap berhujah dan berkomunikasi serta bertindak dengan normal kehidupan.

KBSR hanya lebihkan fakta tetapi dalam KSSR mengujudkan iklim ekplorasi dan percambahan minda pelajar dengan kemahiran tersendiri.

Sistem Aplikasi Pentaksiran berasaskan sekolah (SPPBS) - Wakil LP

Mengurangkan beban memasukkan markah dengan penggunaan atas talian dan stand alone (tanpa akses internet)-rujuk laman sesawang LP : http://www.moe.gov.my/lp
[Nama Login:? Kata laluan:? dapatkan dari Sektor Peniliaan dan Peperiksaan.
Tidak sulit kepada JPN/PPD]
Tugas JPB/PPD:
Memantau pelaksanaan PPBS

2.30 - 3.30 petang
Pendidikan Khas KSSR - Dr. Rusilawati KS Pendidikan Khas BPK
Definasi Pendidkan Khas: Murid bermasalah dalam
1. Penglihatan
2. Pendengaran
3. Pembelajaran

KSSR mementingkan pendidikan khas kerana mereka juga sebahagian tenaga pembina negara.

3.30 - 4.30 petang
Pentaksiran Pendidikan Khas- Wakil LP
Guru beperanan untuk meningkatkan potensi murid dalam pelbagai aspek kehidupan.
Sistem pelaporan Pentaksiran Pendidikan Khas belum ada lagi. LP masih dalam menyediakan sistem pengoperasian dan pelaporan ini.
Murid pendidikan khas ini juga mengikuti sistem dalam arus perdana mengikuti apa yang diamalkan oleh aliran perdana, kecuali murid bermasalah pembelajaran. Kini sedang diusahakan pentaksiran untuk murid bermasalah pembelajaran ini.

8.30 - 10.30 malam

Bahasa dalam KSSR - Wakil BPK

2 November 2011 (Rabu)

8.00 - 8.45 pagi
Pendidikan Moral dalam KSSR - Wakil BPK
Murid bukan islam tidak dibenar ambil pendidikan islam tetapi murid islam boleh ambil pendidikan moral.

8.40 - 9.40 pagi
Pendidikan Dunia Kesenian (Muzik dan Seni Visual) dan Pendidikan Kesihatan & Jasmani
- Pn. Zaidah -KS Seni dan Kesihatan -BPK

Kini ada 2 buah sekolah seni - di Sarawak dan Johor.
Untuk melahirkan murid/generasi yang sihat aktif sepanjang masa hayat.
Masa Pendidikan Jasmani bagi negara maju lebih dari 90 minit. Negara Cina memperuntukan 180 minit seminggu.
Pendidikan Seni Visual melalui kurikulum Seni Visualnya dilaksanakan oleh guru yang telah diberi latihan . Walau bagaimanapun kini masih ramai guru PSV yang tidak opsyen.

Bahan yang dibekalkan
i. CD KSSR dan Dokumen KSSR -Salinan Lembut
ii. Buku Panduan Kreativiti
iii. Buku Panduan P & P
iv. Bahan Salinan Keras - dari bahan CD

Ingat bahawa KSSR bukan sesuatu yang baru tetapi merupakan hasil penambahbaikan dari KBSR yang dilaksanakan sebelumnya.

KBSR ada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
Vs
KSSR ada Standard Kurikulum dan Standard Pembelajaran

Dalam KBSR hanya fokus kepada kemahiran 3 M - Menulis-Membaca-Mengira
Dalam KSSR bukan lagi 3 M tetapi 4M - Menulis-Membaca-Mengira-MENAAKUL

KBSR masih menitikberatkan hanya yang jelas dalam JERI hanyalah I sahaja
tetapi harapan dalam KSSR agar dapat menitikberatkan kesemuanya iaitu J, E, R dan I

KBSR dilihat hanya output atau hasil akhirnya tetapi KSSR akan melihat outcome nya iaitu proses untuk mendapatkan hasil.
(proses ini bergantung kepada potensi individu)

10.50 - 12.30 thg
Ucapan Penutup- YBrs. Tn.Hj.Zanal Dirin -Timbalan Pengarah BPK
Kurikulum- set kursus dan kandungan yang ditawarkan di sekolah @universitii
Topik atau sukatan perlu dicapai
Outcome base kini diubah kepada standard base.
Siapa yang terlibat dalam implimentasi kurikulum ini:
* Guru
* Murid
* Pengetua @ Guru Besar
* Penolong Kanan
* Pegawai Pelajaran Daerah
* Pegawai JPN
* Pembina kurikulum
* Orang Akademik
* Ibubapa
* Orang Politik
* Orang awam (lay citizens)
Perubahan Kurikulum
* Apa yang berlaku spabila perubahan berlaku
* Apa yang menyebabkan perubahan ini
* Tanggapan awam kepada perubahan
* Kesan perubahan kepada pendidik
3 Peringkat perubahan kurikulum
* Minor
* Medium
^ Major
Masyarakat kini dah berubah maka kurikulum perlu berubah. Ini berdasarkan analisis kurikulum meliputi polisi, World Trend, Penyelidikan Penilaian, Teori Pembelajaran, dan Pendapat Awam.

Ada GB yang tidak tahu KSSR (dapatan Dato Seri KPPM semasa lawatannya ke salah sebuah negeri baru-baru ini)

KSSR sebenarnya bukan kaedah baru tetapi baru nak buat.
Hasrat Pendidikan memberi tumpuan kepada Ilmu, Kemahiran dan Nilai

Bagaimana cikgu bertaya soalan supaya murid boleh bertanya soalan?

Negara menuju kearah negara berpendapatan tinggi maka kurikulum wajib berubah dengan era pembelajaran abad ke 21 dengan berpusat murid.

Kurikulum kita ini adalah setanding dengan kurikulum dunia

Makna kita dengan bacaan nombor
Tengok nombor nampak nombor
Tengok nombor nampak data
Tengok nombor nampak isi

Laman web KSSR : www.moe.gov.my/bpk

Mari bersama menjayakan Transformasi ini.
Peranan Pentadbir Sekolah @ orang nombor satu amat penting untuk menrealisasikan transformasi ini.

Majlis ditutup jam 12.48 tgh dengan penyampian sijil penyertaan.

Apa pandangan anda tentang klip video ini?


( Saya mewakili KSPA untuk tujuan ini. Setelah penat, rehat di bilik 1010 untuk 3 hari 2 malam. Berita terkini yang disampaikan oleh Hj. Nik Razak (sahabat lama semasa bertugas di SMK Bandar Pusat Jengka,JPN Pahang ) memaklumkan bahawa Tuan Hj. Yahya Zainal Abidin dari Tuan Timbalan Pengarah Pelajaran Pahang kini mulai minggu lepas telah dinaikpangkat selaku Tuan Pengarah Pelajaran Pahang. TAHNIAH. Dulu sama-sama dalam menjayakan program kecemerlangan antara SMK Bandar Pusat dengan SMK Jengka Dua )

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

mYcALeNdEr

TUAN ADALAH SAHABAT SAYA


BUAT SAHABAT YANG LAHIR PADA HARI INI SELAMAT MENYAMBUT HARI LAHIR DENGAN SENTIASA MUHASABAH DIRI KE ARAH KEBAIKAN

"Insan Berkualiti Sentiasa Berusaha Menambahkan Amal Makruf dan Sentiasa Berusaha Mengelakkan Nahi Mungkar"

KLIK SIARAN PILIHAN ANDA

mY pLAYLIST

&&&&&&&&&&&&& POP Yeh Yeh Ungu

Kelih-Dengar deh